Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

06.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1601]

07.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1608]

08.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1616]

13.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1602]

14.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1624]

15.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1632]

20.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1603]

11.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1609]

12.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1617]

18.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1625]

19.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1633]

08.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1610]

09.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1618]

15.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1626]

16.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1634]

07.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1611]

08.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1619]

21.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1627]

22.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1635]

04.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1612]

05.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1620]

25.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1628]

26.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1636]

29.05.20 Zakończenie XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1637]

30.05.20 Turniej Mistrzów XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1638]


|1|2|