Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Linki

LINKI

Polski Związek Szachowy www.pzszach.org.pl
Mazowiecki Związek Szachowy www.mzszach.net
   
Grajewskie Koło Szachowe www.szachy.zyciegrajewa.pl
KSz MARATON Łomża www.maraton.lomza.net.pl
   
Internetowa szkółka szachowa Witalisa Sapisa www.szkolkaszachowa.prv.pl
Chesspawn.pl www.chesspawn.pl