Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

07.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1608]

08.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1616]

13.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1602]

14.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1624]

15.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1632]

20.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1603]

21.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1606]

22.12.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1614]

27.12.19 MEMORIAŁ LUDWIKA ZAMENHOFA 2019[1640]

03.01.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1641]

10.01.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1642]

11.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1609]

12.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1617]

17.01.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1643]

18.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1625]

19.01.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1633]

20.01.20 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Juniorów do lat 20 na 2020 rok - szachy klasyczne[1665]

24.01.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1644]

27.01.20 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Juniorów do lat 20 na 2020 rok - szachy szybkie[1666]

29.01.20 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Juniorów do lat 20 na 2020 rok - szachy błyskawiczne[1667]

30.01.20 Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Białegostoku Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na 2020 rok[1668]

31.01.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1645]

31.01.20 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Rodzin Szachowych na 2020 rok[1669]

07.02.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1646]

08.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1610]

09.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1618]

14.02.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1647]

15.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1626]

16.02.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1634]

21.02.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1648]


|1|2|