Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

27.02.21 Mini-ELO Białystok 2021 - turniej 23.[1782]

05.03.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1758]

06.03.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1729]

07.03.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej OPEN[1737]

12.03.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1759]

13.03.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1714]

14.03.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1722]

19.03.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1760]

20.03.21 XV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO LAT 7[1783]

21.03.21 XX MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO LAT 8[1784]

26.03.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1761]

27.03.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1730]

28.03.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej OPEN[1738]

09.04.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1762]

10.04.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1715]

11.04.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1723]

16.04.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1763]

17.04.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1731]

18.04.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej OPEN[1739]

23.04.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1764]

30.04.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1765]

01.05.21 TURNIEJ KLASYFIKACYJNY BIAŁYSTOK WIOSNA 2021[1785]

07.05.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1766]

14.05.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1767]

21.05.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1768]

28.05.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1769]

29.05.21 Turniej Mistrzów XXVI edycji Szachowej BIałostockiej Ligi Szkolnej[1741]

04.06.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1770]

11.06.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1771]

18.06.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1772]


|1|2|