Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

24.08.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1468]

31.08.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1469]

31.08.18 Mini-ELO Białystok 2018 - turniej 16.[1486]

07.09.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1470]

07.09.18 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Łuków, 09-11.09.2016[1520]

14.09.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1471]

21.09.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1472]

22.09.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1487]

23.09.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1503]

28.09.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1473]

29.09.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1495]

30.09.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1511]

05.10.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1474]

06.10.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1488]

07.10.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1504]

12.10.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1475]

19.10.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1476]

20.10.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1496]

21.10.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1512]

26.10.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1477]

02.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1478]

09.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1479]

16.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1480]

17.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1489]

18.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1505]

23.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1481]

24.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1497]

25.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1513]

30.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1482]

07.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1483]


|1|2|