Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

25.09.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1691]

26.09.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1724]

27.09.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1732]

02.10.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1692]

09.10.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1693]

16.10.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1694]

23.10.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1695]

24.10.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1709]

25.10.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1717]

30.10.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1696]

06.11.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1697]

07.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1725]

08.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1733]

13.11.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1698]

20.11.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1699]

21.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1710]

22.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1718]

27.11.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1700]

28.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1726]

29.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1734]

04.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1701]

11.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1702]

12.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1711]

13.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1719]

18.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1703]

19.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1727]

20.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1735]

09.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1712]

10.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1720]

16.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1728]


|1|2|