Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|

17.04.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1655]

18.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1627]

19.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1635]

24.04.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1656]

25.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1628]

26.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1636]

01.05.20 Turniej Klasyfikacyjny "Białystok Wiosna 2020"[1680]

08.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1657]

15.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1658]

16.05.20 XIV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Dzieci do lat 7[1678]

17.05.20 25. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka[1676]

22.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1659]

29.05.20 Zakończenie XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1637]

29.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1660]

30.05.20 Turniej Mistrzów XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1638]

31.05.20 XIX Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Dzieci do lat 8[1679]

05.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1661]

06.06.20 XXII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Pracowników Oświaty, Nauki i Wychowania[1677]

12.06.20 XXII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18[1683]

12.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1662]

19.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1663]

20.06.20 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH[1681]

21.06.20 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W SZACHACH SZYBKICH[1682]

26.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1664]


|1|