Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

28.10.22 LVII edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2022"[1919]

26.11.22 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10[1945]

27.11.22 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej open[1953]

02.12.22 LVII edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2022"[1923]

03.12.22 LICEALIADA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2022[1965]

04.12.22 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2022[1966]

09.12.22 LVII edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2022"[1924]

10.12.22 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 8[1930]

11.12.22 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13[1938]

16.12.22 LVII edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2022"[1925]

17.12.22 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10[1946]

18.12.22 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej open[1954]

23.12.22 LVII edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2022"[1926]

27.12.22 XLI MEMORIAŁ LUDWIKA ZAMENHOFA[1961]

08.01.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13[1939]

14.01.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10[1947]

15.01.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej open[1955]

23.01.23 OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA MIASTA W SZACHACH KLASYCZNYCH[1971]

30.01.23 OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA MIASTA W SZACHACH SZYBKICH[1972]

31.01.23 OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA MIASTA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH[1973]

04.02.23 OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA RODZIN SZACHOWYCH[1974]

07.02.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 8[1931]

11.02.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 8[1932]

12.02.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13[1940]

18.02.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10[1948]

19.02.23 XXVIII edycja Białostockiej Ligi Szkolnej open[1956]

25.02.23 MISTRZOSTWA MIASTA BIAŁEGOSTOKU CHŁOPCÓW DO LAT 7[1975]

25.02.23 MISTRZOSTWA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DZIEWCZĄT DO LAT 7[1976]

26.02.23 MISTRZOSTWA MIASTA BIAŁEGOSTOKU CHŁOPCÓW DO LAT 8[1977]

26.02.23 MISTRZOSTWA MIASTA BIAŁEGOSTOKU DZIEWCZĄT DO LAT 8[1978]


|1|2|