Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|

28.02.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1649]

29.02.20 XII Mistrzostwa Miasta Białegostoku Dziewcząt i Chłopców do 7 lat[1671]

01.03.20 VII Mistrzostwa Miasta Białegostoku Dziewcząt i Chłopców do 8 lat[1672]

06.03.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1650]

07.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1611]

08.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1619]

13.03.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1651]

14.03.20 25. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Stoczka[1676]

15.03.20 XXII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Pracowników Oświaty, Nauki i Wychowania[1677]

20.03.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1652]

21.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1627]

22.03.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1635]

27.03.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1653]

03.04.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1654]

04.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1612]

05.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1620]

17.04.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1655]

24.04.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1656]

25.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1628]

26.04.20 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1636]

08.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1657]

15.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1658]

22.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1659]

29.05.20 Zakończenie XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1637]

29.05.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1660]

30.05.20 Turniej Mistrzów XXV edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1638]

05.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1661]

12.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1662]

19.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1663]

26.06.20 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2020"[1664]


|1|