Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

19.10.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1476]

20.10.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1496]

21.10.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1512]

26.10.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1477]

26.10.18 Licealiada Miasta Białegostoku 2018[1522]

27.10.18 Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Białegostoku 2018[1523]

28.10.18 Igrzyska Dzieci Miasta Białegostoku 2018[1524]

02.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1478]

02.11.18 TURNIEJ KLASYFIKACYJNY "BIAŁYSTOK JESIEŃ 2018"[1525]

09.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1479]

16.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1480]

17.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1489]

18.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1505]

23.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1481]

24.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1497]

25.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1513]

30.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1482]

01.12.18 Licealiada Województwa Podlaskiego 2018[1526]

01.12.18 Igrzyska Dzieci Województwa Podlaskiego 2018[1527]

02.12.18 Igrzyska Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego 2018[1528]

07.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1483]

08.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1490]

09.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1506]

14.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1484]

15.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1498]

16.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1514]

21.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1485]

27.12.18 MEMORIAŁ LUDWIKA ZAMENHOFA 2018[1529]

12.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1491]

13.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1507]


|1|2|