Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

20.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1515]

21.01.19 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Juniorów do lat 20 na 2019 rok - szachy klasyczne[1555]

25.01.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1533]

28.01.19 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Juniorów do lat 20 na 2019 rok - szachy szybkie[1556]

30.01.19 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Juniorów do lat 20 na 2019 rok - szachy błyskawiczne[1557]

31.01.19 Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Białegostoku Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na 2019 rok[1558]

01.02.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1534]

01.02.19 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Rodzin Szachowych na 2019 rok[1559]

01.02.19 Otwarte Mistrzostwa Miasta Białegostoku Rodzin Szachowych na 2019 rok[1560]

08.02.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1535]

09.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1492]

10.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1508]

15.02.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1536]

16.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1500]

17.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1516]

22.02.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1537]

23.02.19 Mini-ELO Białystok 2019 - turniej 17.[1561]

01.03.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1538]

02.03.19 XI Mistrzostwa Miasta Białegostoku Dziewcząt i Chłopców do 7 lat[1562]

08.03.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1539]

09.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1493]

10.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1509]

15.03.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1540]

22.03.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1541]

23.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1501]

24.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1517]

29.03.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1542]

05.04.19 Grand Prix Białegostoku "Zima-Wiosna 2019"[1543]

06.04.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1494]

07.04.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1510]


|1|2|