Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|

02.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1584]

09.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1585]

16.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1586]

23.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1587]

30.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1588]

06.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1589]

13.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1590]

16.09.19 Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy Podlasko-Lubelskiej do Finałów MPM i OOM - Wasilków 2019[1581]

20.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1591]

22.09.19 III Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych[1582]

22.09.19 III Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Kobiet w Szachach Błyskawicznych[1583]

27.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1592]

04.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1593]

11.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1594]

18.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1595]

25.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1596]

08.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1597]

15.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1598]

22.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1599]

29.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1600]

06.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1601]

13.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1602]

20.12.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1603]


|1|