Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

27.11.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1700]

28.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1726]

29.11.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1734]

04.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1748]

05.12.20 Licealiada Województwa Podlaskiego 2020[1746]

06.12.20 Igrzyska Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego 2020[1747]

11.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1702]

12.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1711]

13.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1719]

18.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1703]

19.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1727]

20.12.20 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1735]

23.12.20 53. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU LATO-JESIEŃ 2020[1749]

27.12.20 XXXIX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ LUDWIKA ZAMENHOFA[1742]

08.01.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1750]

09.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1712]

10.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1720]

15.01.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1751]

16.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1728]

17.01.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1736]

22.01.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1752]

29.01.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1753]

05.02.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1754]

12.02.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1755]

13.02.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 08 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2013 r. i mł.[1713]

14.02.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 13 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2008 r. i mł.[1721]

19.02.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1756]

20.02.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 10 - dziewczęta i chłopcy ur. w 2011 r. i mł.[1729]

21.02.21 XXVI edycja Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 20 - OPEN[1737]

26.02.21 54. GRAND PRIX BIAŁEGOSTOKU ZIMA-WIOSNA 2021[1757]


|1|2|