Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

23.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1481]

24.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1497]

25.11.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1513]

30.11.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1482]

01.12.18 Licealiada Województwa Podlaskiego 2018[1526]

01.12.18 Igrzyska Dzieci Województwa Podlaskiego 2018[1527]

02.12.18 Igrzyska Młodzieży Szkolnej Województwa Podlaskiego 2018[1528]

07.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1483]

08.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1490]

09.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1506]

14.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1484]

15.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1498]

16.12.18 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1514]

21.12.18 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2018"[1485]

27.12.18 MEMORIAŁ LUDWIKA ZAMENHOFA 2018[1529]

12.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1491]

13.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1507]

19.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1499]

20.01.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1515]

09.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1492]

10.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1508]

16.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1500]

17.02.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1516]

09.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1493]

10.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1509]

23.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1501]

24.03.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 1999 i młodsi[1517]

06.04.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2011 i młodsi[1494]

07.04.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2006 i młodsi[1510]

13.04.19 XXIV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2009 i młodsi[1502]


|1|2|