Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|2|

23.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1587]

24.08.19 Mini-ELO Białystok 2019 - turniej 19.[1604]

30.08.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1588]

06.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1589]

13.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1590]

16.09.19 Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy Podlasko-Lubelskiej do Finałów MPM i OOM - Wasilków 2019[1581]

20.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1591]

22.09.19 III Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Szachach Błyskawicznych[1582]

22.09.19 III Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Kobiet w Szachach Błyskawicznych[1583]

27.09.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1592]

28.09.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1605]

29.09.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1613]

04.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1593]

05.10.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1621]

06.10.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1629]

11.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1594]

12.10.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1606]

13.10.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1614]

18.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1595]

19.10.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1622]

20.10.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1630]

25.10.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1596]

08.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1597]

15.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1598]

16.11.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2012 i młodsi[1607]

17.11.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2007 i młodsi[1615]

22.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1599]

23.11.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i młodsi[1623]

24.11.19 XXV edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej - dziewczęta i chłopcy ur. 2000 i młodsi[1631]

29.11.19 Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2019"[1600]


|1|2|