Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Kluby

REJESTR KLUBÓW
Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku

 

Pełne dane o klubach zawarte są w pliku:
Rejestr Klubów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku

L.p. Nazwa Kontakt
1. KSz. HAŃCZA Suwałki 16-400 Suwałki
ul. Szkolna 7
tel. (87) 566 27 44
2. UMKSz. JAĆWIEŻ Suwałki 16-400 Suwalki
ul. Szpitalna 66
tel. (87) 565 52 86
3. MUKS STOCZEK 45 Białystok 15-757 Białystok
ul. Łagodna 10
tel. (85) 664 46 82
4. UKS ŻAK Łomża 18-400 Łomża
ul. M.C. Skłodowskiej 1
tel. (86) 216 37 16
5. KSz. MARATON Łomża 18-400 Łomża
ul. Mickiewicza 6
kom. 534 910 565
robzi@o2.pl
6. LUKSz. Orient Sokółka 16-100 Sokółka
ul. Kryńska 41
kom. 603 589 493
7. MDK Białystok 15-201 Białystok
ul. Warszawska 79a
tel. (85) 732 79 49
8. ASU Sokółka 16-100 Sokółka
Os. Centrum 21
skr. poczt. 42
tel. 507 123 671
9. KSz. Jagiellonia Białystok 15-483 Białystok
ul. Fabryczna 8 lok. 4
tel. 884 080 800
10. Fundacja KS Elbrus Łomża 18-400 Łomża
ul. Łukasińskiego 135
tel. 508 139 737

 

Pełne dane o klubach zawarte są w pliku:
Rejestr Klubów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku