Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Instruktorzy

ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 19.12.2018 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Nadanie licencji
Nr licencji
1.
Alijew Borys
Podnowinka
2007-02-12
10500003
2.
Bartoszewicz Marcin
Augustów
2009-10-10
10500011
3.
Bochenko Józef
Janów
2007-05-31
10500005
4.
Buraczewski Rafał
Suwałki
2018-08-24
10500035
5.
Busiński Karol
Białystok
2016-08-27
10500027
6.
Chilkiewicz Grażyna
Białystok
2016-11-27
10500030
7.
Chilkiewicz Marek
Białystok
2014-03-09
10500017
8.
Chilkiewicz Piotr
Białystok
2014-03-09
10500018
9.
Dallemura Mariusz
Białystok
2018-11-19
10500037
10.
Dąbrowska Paula
Suwałki
2013-11-06
10500016
11.
Dubrawska Greta
Białystok
2014-07-14
10500020
12.
Dubrawski Janusz
Białystok
2007-01-10
10500002
13.
Filewicz Przemysław
Mońki
2016-09-02
10500028
14.
Galej Jarosław
Białystok
2013-07-30
10500015
15.
Gałkiewicz Dariusz
Suwałki
2009-06-20
10500008
16.
Głowacki Andrzej D.
Suwałki
2016-08-26
10500025
17.
Jurewicz Andrzej
Supraśl
2012-03-26
10500014
18.
Klimaszewski Dariusz
Białystok
2017-12-05
15500078
19.
Kozłowski Tomasz
Białystok
2009-02-10
10500006
20.
Kurnicka Marzena
Białystok
2013-09-03
500050
21.
Malinowski Marian
Suwałki
2010-12-14
10500013
22.
Michalak Robert
Łomża
2009-03-19
10500007
23.
Obiedziński Piotr
Łomża
2015-05-25
10500021
24.
Ołów Jarosław
Suwałki
2016-09-20
10500029
25.
Popławski Mirosław
Białystok
2014-03-28
10500019
26.
Raczkowski Jarosław
Sokółka
2009-07-03
10500009
27.
Radzewicz Waldemar
Suwałki
2009-10-10
10500010
28.
Roszkowski Rafał
Białystok
2010-04-26
10500012
29.
Rudnik Anna
Białystok
2017-08-10
10500033
30.
Sobociński Sławomir
Łomża
2007-02-15
10500004
31.
Sowul Bartosz
Suwałki
2017-06-16
10500032
32.
Stasienko Łukasz
Białystok
2017-01-30
10500031
33.
Szymaniuk Paweł
Sokółka
2018-02-16
10500034
34.
Taranienko Janusz
Białystok
2013-12-18
500032
35.
Ulecka Urszula
Białystok
2007-01-01
10500001
36.
Walewski Wojciech
Białystok
2016-08-26
10500026
37.
Wilczyński Grzegorz W.
Suwałki
2016-07-25
10500022
38.
Wiszniewski Krzysztof
Suwałki
2018-08-07
10500036
39.
Wojtkowska Kamila
Ciechanowiec
2016-08-25
10500024
40.
Wulkiewicz Piotr
Sieradz
2018-12-12
10500038
41.
Zielińska Magdalena
Suwałki
2016-08-07
10500023
 
Patrz też: Zestawienie składek