Instruktorzy

ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 05.05.2017 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Data uzyskania instruktora
Data nadania licencji
Nr licencji
1.Alijew Borys
Podnowinka
1988-06-18
2007-02-12
10500003
2.Bartoszewicz Marcin
Augustów
2003-02-24
2009-10-10
10500011
3.Bochenko Józef
Janów
1980-10-30
2007-05-31
10500005
4.Bujno Krystyna
Mońki
5.Busiński Karol
Białystok
2016-08-14
2016-08-27
10500027
6.Chilkiewicz Grażyna
Białystok
7.Chilkiewicz Marek
Białystok
2011-10-17
2014-03-09
10500017
8.Chilkiewicz Piotr
Białystok
2011-10-17
2014-03-09
10500018
9.Dąbrowska Paula
Suwałki
2012-07-29
2013-11-06
10500016
10.Dubrawska Greta
Białystok
2013-08-15
2014-07-14
10500020
11.Dubrawski Janusz
Białystok
1991-03-02
2007-01-10
10500002
12.Filewicz Przemysław
Mońki
2016-08-14
2016-09-02
10500028
13.Galej Jarosław
Białystok
2012-07-29
2013-07-30
10500015
14.Gałkiewicz Dariusz
Suwałki
2007-10-17
2009-06-20
10500008
15.Głowacki Andrzej D.
Suwałki
2016-08-14
2016-08-26
10500025
16.Janukiewicz Martyna
Szczuczyn
17.Jaroch Paweł
Suwałki
18.Jurewicz Andrzej
Supraśl
2011-10-17
2012-03-26
10500014
19.Kosakowska Anna
Suwałki
20.Kozłowski Tomasz
Białystok
2008-10-16
2009-02-10
10500006
21.Kurnicka Marzena
Białystok
22.Łada Michał
Suwałki
23.Malinowski Marian
Suwałki
2009-05-07
2010-12-14
10500013
24.Mammadov Vafa
Łomża
25.Michalak Robert
Łomża
2009-03-01
2009-03-19
10500007
26.Obiedziński Piotr
Łomża
2003-02-24
2015-05-25
10500021
27.Ołów Jarosław
Suwałki
2003-02-24
2016-09-20
10500029
28.Popławski Mirosław
Białystok
1988-09-06
2014-03-28
10500019
29.Poświatowski Michał
Suwałki
30.Raczkowski Jarosław
Sokółka
2009-03-01
2009-07-03
10500009
31.Radzewicz Waldemar
Suwałki
2003-02-24
2009-10-10
10500010
32.Roszkowski Rafał
Białystok
2009-09-17
2010-04-26
10500012
33.Sobociński Sławomir
Łomża
1990-06-30
2007-02-15
10500004
34.Spisak Czesław
Białystok
35.Stasienko Łukasz
Białystok
36.Suchowierski Łukasz
Zabłudów
37.Taranienko Janusz
Białystok
2012-07-29
2013-12-18
500050
38.Ulecka Urszula
Białystok
2005-07-31
2007-01-01
10500001
39.Walewski Wojciech
Białystok
2016-08-14
2016-08-26
10500026
40.Wilczyński Grzegorz
Suwałki
2003-02-24
2016-07-25
10500022
41.Wojtkowska Kamila
Ciechanowiec
2016-08-14
2016-08-25
10500024
42.Zielińska Magdalena
Suwałki
2003-02-24
2016-08-07
10500023
43.Zieliński Piotr
Suwałki
 
Patrz też: Zestawienie składek