Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Instruktorzy

ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 02.01.2018 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Data uzyskania instruktora
Data nadania licencji
Nr licencji
1.Alijew Borys
Podnowinka
1988-06-18
2007-02-12
10500003
2.Bartoszewicz Marcin
Augustów
2003-02-24
2009-10-10
10500011
3.Bochenko Józef
Janów
1980-10-30
2007-05-31
10500005
4.Busiński Karol
Białystok
2016-08-14
2016-08-27
10500027
5.Chilkiewicz Grażyna
Białystok
2016-11-27
10500030
6.Chilkiewicz Marek
Białystok
2011-10-17
2014-03-09
10500017
7.Chilkiewicz Piotr
Białystok
2011-10-17
2014-03-09
10500018
8.Dąbrowska Paula
Suwałki
2012-07-29
2013-11-06
10500016
9.Dubrawska Greta
Białystok
2013-08-15
2014-07-14
10500020
10.Dubrawski Janusz
Białystok
1991-03-02
2007-01-10
10500002
11.Filewicz Przemysław
Mońki
2016-08-14
2016-09-02
10500028
12.Galej Jarosław
Białystok
2012-07-29
2013-07-30
10500015
13.Gałkiewicz Dariusz
Suwałki
2007-10-17
2009-06-20
10500008
14.Głowacki Andrzej D.
Suwałki
2016-08-14
2016-08-26
10500025
15.Jurewicz Andrzej
Supraśl
2011-10-17
2012-03-26
10500014
16.Klimaszewski Dariusz
Białystok
2017-12-05
15500078
17.Kozłowski Tomasz
Białystok
2008-10-16
2009-02-10
10500006
18.Kurnicka Marzena
Białystok
2013-09-03
00500050
19.Malinowski Marian
Suwałki
2009-05-07
2010-12-14
10500013
20.Michalak Robert
Łomża
2009-03-01
2009-03-19
10500007
21.Obiedziński Piotr
Łomża
2003-02-24
2015-05-25
10500021
22.Ołów Jarosław
Suwałki
2003-02-24
2016-09-20
10500029
23.Popławski Mirosław
Białystok
1988-09-06
2014-03-28
10500019
24.Raczkowski Jarosław
Sokółka
2009-03-01
2009-07-03
10500009
25.Radzewicz Waldemar
Suwałki
2003-02-24
2009-10-10
10500010
26.Roszkowski Rafał
Białystok
2009-09-17
2010-04-26
10500012
27.Rudnik Anna
Białystok
2017-08-10
10500033
28.Sobociński Sławomir
Łomża
1990-06-30
2007-02-15
10500004
29.Sowul Bartosz
Suwałki
2017-06-16
10500032
30.Stasienko Łukasz
Białystok
2017-01-30
10500031
31.Taranienko Janusz
Białystok
2012-07-29
2013-12-18
00500032
32.Ulecka Urszula
Białystok
2005-07-31
2007-01-01
10500001
33.Walewski Wojciech
Białystok
2016-08-14
2016-08-26
10500026
34.Wilczyński Grzegorz
Suwałki
2003-02-24
2016-07-25
10500022
35.Wojtkowska Kamila
Ciechanowiec
2016-08-14
2016-08-25
10500024
36.Zielińska Magdalena
Suwałki
2003-02-24
2016-08-07
10500023
 
Patrz też: Zestawienie składek