Kontakt

SIEDZIBA PODLASKIEGO ZWI╴KU SZACHOWEGO

15-757 Bia造stok ul. ζgodna 10
tel.: (0-85) 664-46-82, 664 48 80
fax (0-85) 654 00 49

www.podlzwszach.net e-mail: leszeg@wp.pl
REGON: 050646111 NIP: 542-27-73-862

Numer konta: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891

  • Podlaski Zwi您ek Szachowy zosta zarejestrowany przez S康 Rejonowy w Bia造mstoku, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego w dniu 21.03.2003 r. pod numerem KRS 0000066012.

  • Podlaski Zwi您ek Szachowy posiada licencj nr 5 wydan w dniu 28.02.1998 r. przez Polski Zwi您ek Szachowy.