Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Kontakt

SIEDZIBA PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

15-757 Białystok ul. Łagodna 10
tel.: (0-85) 664-46-82, 664 48 80
fax (0-85) 654 00 49

www.podlzwszach.net e-mail: leszeg@wp.pl
REGON: 050646111 NIP: 542-27-73-862

Numer konta: 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891

  • Podlaski Związek Szachowy został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.03.2003 r. pod numerem KRS 0000066012.

  • Podlaski Związek Szachowy posiada licencję nr 5 wydaną w dniu 28.02.1998 r. przez Polski Związek Szachowy.