Trenerzy

ZESTAWIENIE LICENCJI TRENERSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 14.03.2018 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Klasa trenerska
Data nadania licencji
Nr licencji
1. Bura Mikołaj
Suwałki
II
2007-07-27
10400003
2. Klimaszewska Kamila
Białystok
II
2007-01-01
10400001
3. Kostyra Stanisław
Białystok
II

4. Kościuk Jan
Białystok
II

5. Ostrowski Leszek
Olecko
II
2007-05-31
10400002
 
Patrz też: Zestawienie składek