Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Trenerzy

ZESTAWIENIE LICENCJI TRENERSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 06.02.2020 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Klasa trenerska
Data nadania licencji
Nr licencji
1. Bura Mikołaj
Suwałki
II
2007-07-27
10400003
2. Klimaszewska Kamila
Białystok
II
2007-01-01
10400001
3. Kostyra Stanisław
Białystok
II

4. Kościuk Jan
Białystok
II

5. Ostrowski Leszek
Olecko
II
2007-05-31
10400002
 
Patrz też: Zestawienie składek