Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU
PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
wybranego w dniu 31.01.2015 r.

Zega Leszek - Prezes

e-mail: leszeg@wp.pl

Bura Mikołaj - Wiceprezes
e-mail: buram@gazeta.pl
 
Galej Jarosław - Skarbnik
e-mail: jarek@szkolkaszachowa.pl
 
Roszkowski Rafał - Sekretarz
e-mail: rafal@szkolkaszachowa.pl
 
Kiołbasa Joanna Małgorzata - Członek
e-mail: joanna_kiolbasa@go2.pl
 
Kosakowska Anna - Członek
e-mail: aneczka1813@wp.pl
 
Michalak Robert - Członek
e-mail: robzi@o2.pl
 
Zieliński Piotr Ludwik - Członek
e-mail: piotr11z@wp.pl