Komisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
wybranej w dniu 31.01.2015 r.

Kozłowska Gabryela - Przewodnicząca
e-mail: gabryelakozlowska@gmail.com
 
Choińska Beata - Członek
e-mail: choinskabeata@wp.pl
 
Grabarczyk Edmund - Członek
e-mail: edmund.grabarczyk@gmail.com