Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
wybranej w dniu 27.01.2019 r.

Grabarczyk Edmund - Przewodniczący
e-mail: edmund.grabarczyk@gmail.com
 
Bochenko Józef - Członek
e-mail: j-bochenko@wp.pl
 
Wiszniewski Krzysztof - Członek
e-mail: k.wiszniewski@gmail.com