Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Sędziowie

ZESTAWIENIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 19.12.2018 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Klasa sędziowska
Nadanie licencji
Nr licencji
1.
Alijew Borys
Podnowinka
II
2007-02-05
10300009
2.
Balano Rafał
Suwałki
III
2016-06-25
10300038
3.
Bartoszewicz Marcin
Augustów
II
2007-09-17
10300015
4.
Bernacki Gabriel
Białystok
III
2011-10-03
10300029
5.
Bochenko Józef
Janów
I
2007-05-31
10300014
6.
Bura Mikołaj
Suwałki
P
2007-02-05
10300006
7.
Busiński Karol
Białystok
III
2016-09-21
10300047
8.
Buzun Jan
Białystok
III
2007-02-23
10300012
9.
Chilkiewicz Piotr
Białystok
II
2010-03-22
10300024
10.
Chojnacki Włodzimierz
Białystok
II
2007-01-15
10300005
11.
Dubrawski Janusz
Białystok
II
2007-01-10
10300004
12.
Dziczkowski Mariusz
Suwałki
III
2016-07-09
10300039
13.
Galej Jarosław
Białystok
III
2014-02-03
10300034
14.
Gładyszewski Adam
Suwałki
III
2016-07-09
10300040
15.
Głowacki Andrzej D.
Suwałki
III
2016-08-26
10300046
16.
Grabarczyk Edmund
Białystok
III
2008-02-18
10300016
17.
Hackiewicz Włodzimierz
Bielsk Podl.
II
2010-10-13
10300026
18.
Jurewicz Andrzej
Supraśl
III
2012-03-26
10300030
19.
Klimaszewska Kamila
Białystok
I
2007-01-01
10300002
20.
Kosakowska Anna
Suwałki
II
2015-02-16
10300035
21.
Kosiorek Andrzej
Augustów
II
2009-10-10
10300022
22.
Kozłowski Tomasz
Białystok
III
2009-02-10
10300019
23.
Kuczyński Dariusz
Bielsk Podl.
III
2013-09-06
10300033
24.
Kurnicki Mateusz
Białystok
młod
2017-05-24
10300048
25.
Miakisz Wojciech A.
Sokółka
III
2017-08-24
10300049
26.
Michalak Robert
Łomża
I
2007-02-05
10300008
27.
Milewski Karol
Wasilków
III
2016-07-09
10300041
28.
Obiedziński Piotr
Łomża
II
2015-05-25
10300037
29.
Okulewicz Zbigniew
Grajewo
I
2010-03-15
10300023
30.
Ołów Jarosław
Suwałki
III
2016-07-09
10300042
31.
Raczkowski Jarosław
Sokółka
III
2009-07-03
10300021
32.
Radzewicz Waldemar
Suwałki
II
2011-09-26
10300028
33.
Radziwonowicz Andrzej
Mońki
III
2013-05-24
10300032
34.
Roszkowski Rafał
Białystok
III
2010-04-26
10300025
35.
Sobociński Sławomir
Łomża
I
2007-02-05
10300010
36.
Spisak Czesław
Białystok
III
2015-03-01
10300036
37.
Stasienko Łukasz
Wasilków
III
2007-02-05
10300011
38.
Suchowierski Łukasz
Zabłudów
III
2016-07-09
10300043
39.
Szewczyk Magdalena
Łomża
II
2009-03-20
10300020
40.
Szymaniuk Paweł
Sokółka
III
2018-02-17
10300051
41.
Taranienko Janusz
Białystok
III
2011-08-26
10300027
42.
Ulecka Urszula
Białystok
III
2008-03-03
10300017
43.
Walewski Wojciech
Łomża
II
2008-03-25
10300018
44.
Widelski Kacper
Wasilków
III
2016-07-09
10300044
45.
Wojtkowska Kamila
Ciechanowiec
III
2016-08-25
10300045
46.
Zalewski Andrzej
Łomża
I
2007-01-01
10300003
47.
Zapert Katarzyna
Łomża
III
2017-10-27
10300050
48.
Zega Leszek
Białystok
IA
2007-01-01
10300001
49.
Zieliński Piotr
Suwałki
I
2007-02-05
10300007
50.
Zwolan Anna
Białystok
III
2013-01-01
10300031
 
Patrz też: Zestawienie opłat sędziowskich; Zestawienie licencji sędziowskich, Listę zarejestrowanych sędziów