Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Instruktorzy

ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH
wydanych przez Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

wg stanu na dzień 06.02.2020 r.

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość
Nadanie licencji
Nr licencji
1.
Alijew Borys
Podnowinka
2007-02-12
10500003
2.
Bartoszewicz Marcin
Augustów
2009-10-10
10500011
3.
Bochenko Józef
Nowowola
2007-05-31
10500005
4.
Bujno Krystyna
Mońki
00700056
5.
Buraczewski Rafał
Suwałki
2018-08-24
10500035
6.
Busiński Karol
Białystok
2016-08-27
10500027
7.
Chilkiewicz Grażyna
Białystok
2016-11-27
10500030
8.
Chilkiewicz Marek
Białystok
2014-03-09
10500017
9.
Chilkiewicz Piotr
Białystok
2014-03-09
10500018
10.
Chojnowski Marcin
Ostrołęka
11.
Czaja Tomasz
Białystok
10500039
12.
Dallemura Mariusz
Białystok
2018-11-19
10500037
13.
Dąbrowska Paula
Suwałki
2013-11-06
10500016
14.
Dubrawska Greta
Białystok
2014-07-14
10500020
15.
Dubrawski Janusz
Białystok
2007-01-10
10500002
16.
Filewicz Przemysław
Mońki
2016-09-02
10500028
17.
Galej Jarosław
Białystok
2013-07-30
10500015
18.
Gałkiewicz Dariusz
Suwałki
2009-06-20
10500008
19.
Głowacki Andrzej
Suwałki
2016-08-26
10500025
20.
Janukiewicz Martyna
Szczuczyn
00500048
21.
Jaroch Paweł
Suwałki
02500005
22.
Jurewicz Andrzej
Supraśl
2012-03-26
10500014
23.
Klimaszewski Dariusz
Białystok
2017-12-05
15500078
24.
Kosakowska-Jaroch Anna
Suwałki
00500162
25.
Kozłowski Tomasz
Białystok
2009-02-10
10500006
26.
Kurnicka Marzena
Białystok
2013-09-03
00500050
27.
Łada Michał
Suwałki
00500052
28.
Malinowski Marian
Suwałki
2010-12-14
10500013
29.
Mammadov Vafa
Łomża
30.
Michalak Robert
Łomża
2009-03-19
10500007
31.
Mroczkowska Sylwia
Łomża
32.
Murawko Julia
Suwałki
33.
Obiedziński Piotr
Łomża
2015-05-25
10500021
34.
Ołów Jarosław
Suwałki
2016-09-20
10500029
35.
Popławski Mirosław
Białystok
2014-03-28
10500019
36.
Poświatowski Michał
Suwałki
00500051
37.
Pytel Przemysław
Białystok
38.
Raczkowski Jarosław
Sokółka
2009-07-03
10500009
39.
Radzewicz Waldemar
Suwałki
2009-10-10
10500010
40.
Roszkowski Rafał
Białystok
2010-04-26
10500012
41.
Rudnik Anna
Białystok
2017-08-10
10500033
42.
Sobociński Sławomir
Łomża
2007-02-15
10500004
43.
Sowul Bartosz
Suwałki
2017-06-16
10500032
44.
Spisak Czesław
Białystok
14500003
45.
Stasienko Łukasz
Białystok
2017-01-30
10500031
46.
Suchowierski Łukasz
Zabłudów
00500102
47.
Szymaniuk Paweł
Sokółka
2018-02-16
10500034
48.
Taranienko Janusz
Białystok
2013-12-18
00500032
49.
Ulecka Urszula
Białystok
2007-01-01
10500001
50.
Walewski Wojciech
Białystok
2016-08-26
10500026
51.
Widelski Kacper
Wasilków
52.
Wilczyński Grzegorz
Suwałki
2016-07-25
10500022
53.
Wiszniewski Krzysztof
Suwałki
2018-08-07
10500036
54.
Wojtkowska Kamila
Ciechanowiec
2016-08-25
10500024
55.
Zajkowska Aleksandra
Łomża
15500058
56.
Zajkowski Maciej
Białystok
00700074
57.
Zianowicz Dominik
Suwałki
58.
Zielińska Magdalena
Suwałki
2016-08-07
10500023
59.
Zieliński Piotr
Suwałki
00500004
 
Patrz też: Zestawienie składek