Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Komunikaty

Dodaj komunikat

|1|

06.08.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1798]

13.08.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1799]

20.08.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1800]

20.08.21 24. TURNIEJ MINI-ELO BIAŁYSTOK 2021[1818]

27.08.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1801]

03.09.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1802]

10.09.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1803]

11.09.21 Turniej Mistrzów XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1741]

11.09.21 Zakończenie XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej[1797]

12.09.21 ELIMINACJE MIĘDZYWOJEWÓDZKIE STREFY PL-LU DO FINAŁÓW MPM I MPJMł[1796]

17.09.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1804]

18.09.21 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH[1819]

19.09.21 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W SZACHACH SZYBKICH[1820]

24.09.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1805]

01.10.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1806]

08.10.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1807]

15.10.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1808]

22.10.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1809]

29.10.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1810]

05.11.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1811]

12.11.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1812]

19.11.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1813]

26.11.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1814]

03.12.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1815]

10.12.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1816]

17.12.21 55. edycja Grand Prix Białegostoku "Lato-Jesień 2021"[1817]


|1|