Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

OOM 2021 – przełożenie terminu

Marszałek Województwa Łódzkiego, w uzgodnieniu z Ministerstwem Sportu, w dniu 2 marca 2021 roku podjął decyzję o przeniesieniu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych na okres wakacyjny tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. Decyzja odnośnie terminu rozegrania Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12 i 14 w szachach zostanie podjęta po konsultacjach i ogłoszona na stronie Internetowej PZSzach.

 

 

Opublikował Leszek Zega [04.03.2021 r.]