Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Złota Honorowa Odznaka PZSzach dla Pana Włodzimierza Hackiewicza

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Polskiego Związku Szachowego w dniu 30 grudnia 2020 r. podjął Uchwałę nr 78/12/2020 w sprawie przyznania złotej honorowej odznaki PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi. Zarząd PZSzach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi. Serdeczne gratulacje!

 

 

Opublikował Leszek Zega [05.01.2021 r.]