Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Kolegium Sędziów

SKŁAD KOLEGIUM SĘDZIÓW
PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO
wybranego w dniu 24.01.2016 r.

Jaroch Paweł - przewodniczący
e-mail: paweljaroch84@gmail.com

Bochenko Józef - członek
e-mail: j-bochenko@wp.pl

Bura Mikołaj - członek
e-mail: buram@gazeta.pl

Michalak Robert - członek
e-mail: robzi@o2.pl

Sobociński Sławomir - członek
e-mail: esobocinska@interia.pl

Powiązane dokumenty