Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

leszeg

W imieniu Pana Daniela Paczkowskiego zapraszamy na spotkanie poświęcone białostockiemu szachiście, Aronowi Zabłudowskiemu. Odbędzie się 27 czerwca 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia Muzeum Żydów Białegostoku przy ulicy Modlińskiej 6/1U o godzinie 18.

https://www.facebook.com/events/941733323751449/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1687550039717330¬if_t=plan_user_associated&ref=notif

 

 

Opublikował Leszek Zega [24.06.2023 r.]