Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO JUNIORÓW DO LAT 18 - SUPRAŚL 10-11.06.2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXV MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 18 W SZACHACH

Cel

• Wyłonienie mistrzów województwa podlaskiego juniorów w szachach na rok 2023.

• Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży.

• Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii.

Organizator

• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

15-757 Białystok, ul. Łagodna 10, tel. 85 664 46 82, www.podlzwszach.net

Bank Pekao SA rachunek nr 89 1240 5211 1111 0000 4930 0891

• Sędzia główny: Leszek Zega, kom. 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl

Finansowanie

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

• Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku, ul. Sobieskiego 24

• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

Termin i miejsce

• 10-11 czerwca 2023 roku

• Akademia Supraska, 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1 (przy Monasterze)

kanclerz Akademii Supraskiej ks. Jarosław Jóźwik, tel. 606 667 444

tel. 85 710 82 88, +48 662 254 177, www.akademiasupraska.pl

e-mail: akademia@oikonomos.pl

Uczestnictwo

• Prawo startu mają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy zagraniczni posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

• Konieczna jest przynależność do klubu z terenu województwa podlaskiego lub zamieszkanie na terenie województwa podlaskiego.

• Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

System rozgrywek

• Zawody zostaną rozegrane w 12 oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach:

 dziewczęta do lat 8 (rocznik 2015 i młodsze);

 chłopcy do lat 8 (rocznik 2015 i młodsi);

 dziewczęta do lat 10 (roczniki 2013-2014);

 chłopcy do lat 10 (roczniki 2013-2014);

 dziewczęta do lat 12 (roczniki 2011-2012);

 chłopcy do lat 12 (roczniki 2011-2012);

 dziewczęta do lat 14 (roczniki 2009-2010);

 chłopcy do lat 14 (roczniki 2009-2010);

 dziewczęta do lat 16 (roczniki 2007-2008);

 chłopcy do lat 16 (roczniki 2007-2008);

 dziewczęta do lat 18 (roczniki 2005-2006);

 chłopcy do lat 18 (roczniki 2005-2006)

• W przypadku udziału w grupie 9 i więcej zawodników zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

• W przypadku, gdy zgłosi się 5-8 zawodników obowiązuje system kołowy.

• W przypadku, gdy zgłosi się 3-4 zawodników obowiązuje system dwukołowy.

• W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.

Zgłoszenia

• Zgłoszenia udziału dokonują kluby lub rodzice na adres elektroniczny albo telefoniczny sędziego głównego w terminie do 1 czerwca 2023 roku.

• Zgłoszenia można dokonać na stronach poszczególnych grup:

 chłopcy do lat 08 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4738/

 chłopcy do lat 10 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4739/

 chłopcy do lat 12 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4740/

 chłopcy do lat 14 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4741/

 chłopcy do lat 16 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4742/

 chłopcy do lat 18 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4743/

 dziewczęta do lat 08 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4744/

 dziewczęta do lat 10 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4745/

 dziewczęta do lat 12 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4746/

 dziewczęta do lat 14 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4747/

 dziewczęta do lat 16 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4748/

 dziewczęta do lat 18 http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_4749/

Tempo gry

• Po 30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

Ocena wyników

• W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:

 suma zdobytych punktów,

 wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie),

 wartościowanie pełne Buchholza,

 liczba zwycięstw,

 wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami.

• W przypadku systemu kołowego lub wielokołowego o kolejności miejsc decyduje:

 suma zdobytych punktów,

 punktacja Sonneborna-Bergera,

 rozszerzony system Koyi,

 liczba zwycięstw,

 wynik bezpośredniej partii.

• W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie kryteriów opisanych powyżej o miejscach 1-3 w turnieju zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

• Wyniki klasyfikacji drużynowej zostaną ustalone po zsumowaniu punktów za miejsca w grupach wiekowych: I – 9, II – 7, III – 6, IV – 5, V – 4, VI – 3, VII – 2, VIII – 1.

Terminarz

• 10.06.2023 r.: godz. 11:00 – runda I, 14:30 – runda II, 16:30 – runda III

11.06.2023 r.: godz. 9:00 – runda IV, 11:00 – runda V, godz. 14:30 – runda VI, 16:30 – runda VII

• Zakończenie i wręczenie nagród osobno w każdej grupie zaraz po zakończeniu gry

• Planowane godziny posiłków w Restauracji Duchowe Łąki: śniadanie 8:00, obiadokolacja 18:30

Zakwaterowanie

• Baza noclegowa obejmuje miejsca noclegowe o różnym standardzie (2-, 3, 4- i 5-osobowe) z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Koszt jednego noclegu wynosi za pokój:

 2-osobowy – 160 zł

 3-osobowy – 250 zł

 4-osobowy – 330 zł

 5-osobowy – 370 zł

• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy zaś o godzinie 11:00.

• Rezerwacja pokoi drogą elektroniczną do 30 maja 2023 roku lub wyczerpania miejsc.

• Rezerwację przyjmuje Leszek Zega leszeg@wp.pl

• Rezerwacja jest ważna tylko po uiszczeniu należnej opłaty do 30 maja 2023 roku.

Dodatkowa propozycja noclegów:

• https://meteor-turystyka.pl/noclegi,kwatery-prywatne,suprasl,60.html

Wyżywienie

• Posiłki dla grupy szachistów zapewnia restauracja „Duchowe Łąki”, mieszcząca się w budynku Akademii Supraskiej: śniadanie – 35 zł, obiadokolacja – 45 zł.

Organizator przyjmuje zamówienia obiadokolacji w dniach 10 i 11 czerwca oraz śniadania w dniu 11 czerwca.

Zamówienia do 20 maja 2023 r. przyjmuje Leszek Zega leszeg@wp.pl

Rezerwacja jest ważna tylko po uiszczeniu należnej opłaty do 20 maja 2023 r.

• Indywidualna rezerwacja obiadów bezpośrednio w restauracji „Duchowe Łąki” – obowiązują dania i ceny z karty. Kontakt elektroniczny zajma.suprasl@gmail.com lub telefoniczny 736 861 955.

• Organizator oferuje też obiady (w dniach 10 i 11 czerwca) dowożone z Hotelu Podlasie: zupa i danie główne w cenie 40 zł za sztukę; w naczyniach jednorazowych, w termoboksach. Hotel Podlasie dostarczy obiady pod warunkiem zamówienia 50 obiadów na każdy dzień.

Rezerwacje do 30 maja 2023 r. przyjmuje Leszek Zega leszeg@wp.pl

• Uczestnicy zawodów mogą korzystać z aneksu kuchennego usytuowanego na parterze.

Dodatkowa propozycja posiłków:

• http://superrestauracje.pl/suprasl,restauracje,201.html

Opłata startowa i klasyfikacyjno-rankingowa

• Opłata startowa wynosi 80 zł od zawodnika.

• Opłata klasyfikacyjno-rankingowa wynosi 30 zł od zawodnika.

• Opłatę startową i klasyfikacyjno-rankingową należy wpłacić do 1 czerwca 2023 roku.

• W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach wpłacone wpisowe i opłata rankingowa nie podlegają zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach decyzję o zwrocie wpisowego i opłaty rankingowej może podjąć sędzia główny.

Nagrody i wyróżnienia

• Klasyfikacja indywidualna:

 Zwycięzcy grup wiekowych zdobywają tytuły Mistrzów Województwa.

 Puchary i medale za miejsca I-III.

 Dyplomy dla wszystkich uczestników.

 Nagrody pieniężne wg poniższej tabeli (w złotych):

Liczba zawodników Miejsce

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1-5 400 --- --- --- --- ---

6-10 400 300 --- --- --- ---

11-15 400 300 200 --- --- ---

16-20 400 300 200 180 --- ---

21-25 400 300 200 180 160 ---

26-30 400 300 200 180 160 140

• Klasyfikacja drużynowa:

 Puchary i dyplomy za miejsca I-III.

Sędziowanie

• W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.

• Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

• Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Zarządu Podlaskiego Związku Szachowego.

• Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

• Nie ma potrzeby potwierdzania swojej obecności przed rozpoczęciem 1. rundy.

• W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

• Wszystkie grupy Mistrzostw są zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

• Zawodnicy, którzy nie wniosą należnych opłat w wyznaczonym terminie, zostaną usunięci z listy startowej.

• Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie zostaną wycofani z turnieju.

Uwagi końcowe

• Za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) oraz ubezpieczenie odpowiadają jednostki delegujące (klub lub rodzice).

• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów, we współpracy z organizatorem.

• Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

• Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.

• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć).

• Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem przegrania partii.

• Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki rozgrywek.

• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu organizacyjnego.

• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

Zadanie jest współfinansowane ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

8.04.2023 r.

Za Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego

Prezes Leszek Zega

 

 

Opublikował Leszek Zega [12.04.2023 r.]