Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Uchwała Nr 1/2022 z dnia 18 czerwca 2022 roku Zebrania wyborczego członków zwykłych Polskiego Związku Szachowego (w skrócie PZSzach) z województwa podlaskiego w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

I. Delegatami na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach zostali wybrani:

1) Józef Bochenko

2) Paweł Jaroch

3) Karol Busiński

II. Kadencja delegatów trwa zgodnie z par. 24 pkt. 3 Statutu PZSzach:

* 2 lata

III. Delegaci obejmują mandaty na każde kolejne Walne Zgromadzenie PZSzach odbywające się w czasie kadencji w liczbie przysługującej członkom PZSzach z województwa (zgodnie z par. 24 pkt. 2 Statutu PZSzach) w kolejności ustalonej w pkt. I niniejszej uchwały.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/…/ Leszek Zega

podpisy:

* Przewodniczącego wojewódzkiego zebrania wyborczego

 

 

Opublikował Leszek Zega [20.06.2022 r.]