Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

PANI KAMILA KLIMASZEWSKA WYRÓŻNIONA ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową p. Kamili Marii Klimaszewskiej.

Uchwała nr 33/04/2022 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową p. Kamili Marii Klimaszewskiej.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, oddano 8 głosów za.

Serdeczne gratulacje!

 

 

Opublikował Leszek Zega [28.04.2022 r.]