Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

XVI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich – Online

Zapraszam na XVI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich – Online, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 r.

Dla chętnych osób proponujemy Turniej testowy, który odbędzie się we wtorek 23 listopada godz. 20:00. Turniej testowy organizowany jest w celu zapoznania się przez zawodników z platformą Tornelo.

Tempo gry 3 minuty plus 2 sekundy na posunięcie dla zawodnika, trzy rundy, co zajmie w sumie około 45 minut.

Prosimy dopisać/zaznaczyć na formularzu: Wezmę udział w turnieju testowym (23 listopada br. godz. 20:00) – TAK.

https://tornelo.com/chess/orgs/delega-chess-club/events/puchar-zbp-turniej-testowy/summary

Transmisja i komentarz FM Kosma Pacan-Milej.

 

 

Opublikował Leszek Zega [16.11.2021 r.]