Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

ROZWIĄZANIE KOLEGIUM SĘDZIÓW

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w dniu 23 września 2020 r. podjął uchwałę nr 2020/25 o rozwiązaniu Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Szachowego, wybranego w dniu 24 stycznia 2016 r. w składzie: Paweł Jaroch – przewodniczący; Józef Bochenko, Mikołaj Bura, Robert Michalak, Sławomir Sobociński – członkowie.

 

 

Opublikował Leszek Zega [23.09.2020 r.]