Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

DOFINANSOWANIE MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW W 2020 ROKU

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego postanowił dofinansować kwotą w wysokości 2000 zł (słownie złotych dwa tysiące) udział członków Kadry Wojewódzkiej Młodzików w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików , których rozegranie zaplanowano od 4 do 6 września 2020 roku w Puławach. Koszty pobytu na zawodach wynoszą 260 zł od osoby. Podlaski Związek Szachowy pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgłoszenie wyjazdu do 31 sierpnia 2020 r. do trenera koordynatora Pana Karola Busińskiego. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby zgłoszonych zawodników. Szachiści należący do KWM w 2020 roku i kwalifikujący się do dopłaty: Jan Busiński, Oskar Chiszko, Kornel Chomicki, Szymon Dunda, Dominika Jaroszewicz, Kamil Jasiulewicz, Anna Kaczan, Zuzanna Kołosza, Zofia Krysiewicz, Filip Kudraszow, Aleksandra Moniuszko, Tomasz Obrycki, Tomasz Pawelski, Lena Piekutowska, Marcel Piktel, Aleksandra Snarska i Krzysztof Wojtacha.

 

 

Opublikował [22.08.2020 r.]