Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KLARA SZCZOTKA NAGRODZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

12 sierpnia 2020 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w ZOS „Zwierzyniec” prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył doroczne nagrody sportowe – za wysokie wyniki uzyskane we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2019 r.

Prezydent Miasta Białegostoku decyzją z 9 lipca 2020 r. przyznał nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe dla 9 zawodników i trenera w kategoriach: Najlepszy Sportowiec, Najlepszy Trener, Najlepszy Młody Sportowiec.

W kategorii „Najlepszy Młody Sportowiec” nagrodę otrzymała Klara Szczotka – szachistka MUKS Stoczek 45 Białystok.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym i życzę powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Cieszę się, że możemy doceniać ich liczne sukcesy i wspierać teraz – w trudnym okresie pandemii.

Dołączamy się do gratulacji i podziękowań dla Klary, jej rodziców i trenerów.

Szczegółowe informacje pod adresem https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/nagrody-sportowe-za-sukcesy-w-2019-roku.html

 

 

Opublikował Leszek Zega [13.08.2020 r.]