Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

DOFINANSOWANIE ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH W 2020 ROKU

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego postanowił dofinansować kwotą w wysokości 6400 zł (słownie złotych sześć tysięcy czterysta) udział zawodników w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Finałów Mistrzostw Polski Młodzików i OOM, których rozegranie planuje się w dniach 12-18 października 2020 roku w Puławach, województwo lubelskie. Dotację otrzymają szachiści, którzy w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Juniorów, rozgrywanych w dniach 11-13 września 2020 roku w Wasilkowie, zajmą miejsca I-VI w grupach D08, C08, D10 i C10 oraz miejsca I-IV w grupach D12, C12, D14 i D14 (rocznik 2006 jest pomijany). W sytuacji, gry zawodnik zajmie ww. lokatę, ale w eliminacjach nie wystartuje, miejsce przez niego wywalczone pozostaje w dyspozycji klubu. W przypadku, gdy w MWJ miejsca I-VI albo I-IV zajmą zawodnicy uprawnieni do gry w Finałach MPJ 2021, automatycznie są oni pomijani przy przyznawaniu dofinansowania. Nie są brani pod uwagę zawodnicy, którzy nie należą do klubów zarejestrowanych w Podlaskim Związku Szachowym w Białymstoku. Procedura dofinansowania wygląda następująco: zainteresowane kluby opłacają koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników z własnych środków, następnie biorą fakturę na Podlaską Federację Sportu, dostarczają ją najpóźniej w ciągu pięciu dni po zakończeniu Eliminacji do Prezesa Podl. Zw. Szach. i czekają na zwrot pieniędzy.

 

 

Opublikował Leszek Zega [30.07.2020 r.]