Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

I EDYCJA OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Cel

• Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Zapewnienie ciekawej możliwości spędzenia czasu.

• Stworzenie zawodnikom możliwości rywalizacji sportowej.

Organizator

• Podlaski Związek Szachowy w Białymstoku

• Sędzia główny: Karol Busiński kom. 668 100 579, e-mail mimirmime@gmail.com

• Sędziowie asystenci:

Paweł Jaroch 692 244 586, paweljaroch84@gmail.com

Karol Milewski 514 544 570, karmilewski95@gmail.com

Harmonogram

16 maja 2020 r. godz. 12:00 – turniej eliminacyjny

23 maja 2020 r. godz. 12:00

30 maja 2020 r. godz. 12:00

06 czerwca 2020 r. godz. 12:00

13 czerwca 2020 r. godz. 12:00

20 czerwca 2020 r. godz. 12:00

27 czerwca 2020 r. godz. 12:00

Uczestnictwo i system rozgrywek

• Czas trwania turnieju wynosi 90 minut z tempem gry po 5 minut na całą partię i dodatkowo po 2 sekundy na każdy ruch od początku partii.

• Link do każdych zawodów i wyniki zostaną podane na Facebooku oraz na serwisach: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5751020070109184/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1924/

• W lidze może grać każdy zgłoszony klub w składzie 4-osobowym (plus max. 2 rezerwowych). Przed pierwszą ligą i kolejnymi (jeśli występuje nowy zawodnik), każdy zespół w celu identyfikacji musi podać Nick z LiChess-a, imię i nazwisko swoich zawodników na e-mail: paweljaroch84@gmail.com

• Zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny podczas zawodów.

• Turniej eliminacyjny będzie kwalifikacyjnym do 8-zespołowej Ekstraligi, 1 Ligi itd.

• Turniej kwalifikacyjny: zespoły zostaną przydzielone wg „klucza” do dwóch lub więcej grup (zależy od liczby zgłoszonych drużyn według średniego rankingu zespołów na platformie Lichess.org). Maksymalnie w grupie może zagrać 8 drużyn. Po ustaleniu liczby ekip zostanie ogłoszona liczba drużyn awansujących do poszczególnych lig w kolejnej rundzie.

• W kolejnych ligach edycji wiosennej awansują i spadają po 3 zespoły. Oprócz zdobytych punktów z gry najlepszych 4 zawodników, każda ekipa z Ekstraligi dostanie dodatkowo 60 pkt., 1 ligi – 40 pkt., 2 ligi i niższych – po 20 pkt.

• Ogólna instrukcja zgłaszania się i gry w turniejach szachowych na lichess.org:

1) Wchodzimy na stronę www.lichess.org

2) Logujemy się na stronie jako zawodnik – dowolny pseudonim, dane z imieniem

i nazwiskiem (ustalenie nazwisk jest potrzebne do sporządzenia relacji z zawodów).

3) Wchodzimy w podany przez organizatora link.

4) Dołączamy do turnieju najpierw zapisując się do swojej drużyny (odpowiednio przed turniejem kapitan musi założyć klub na Lichess.org i zaprosić zawodników).

5) Czekamy na rozpoczęcie turnieju – zawody rozpoczną się punktualnie o podanej godzinie. Proszę poćwiczyć przed turniejem, grając na lichess.org.

• Po rozegraniu turnieju eliminacyjnego nowe drużyny zaczynają od najniższej ligi.

Nagrody w klasyfikacji końcowej (po 7 turniejach)

• Medale za najlepsze 3 miejsca i dyplomy dla Ekstraligi za całą edycję wiosenną.

• W razie pozyskania dodatkowych sponsorów przewidziane nagrody rzeczowe.

Ustalenia końcowe

• Zawodnicy, którzy biorą udział w zawodach nie ponoszą kosztów wpisowego.

• Zawodnicy uczestniczący w I edycji Otwartych Drużynowych Mistrzostw Podlaskiego Związku Szachowego w Szachach zobowiązani są do przestrzegania Przepisów Gry FIDE, zasad Fair-Play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii.

• Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

• Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym

z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.

• Interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Organizatora. Decyzje w trakcie zawodów są ostateczne.

• Akceptując Komunikat Organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych. Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia. Informacje turniejowe będą publikowane na stronach www.podlzwszach.net , https://www.facebook.com/Stoczek45 , www.stoczek45.pl/szachy i innych serwisach szachowych.

• Administratorem danych będzie Podlaski Związek Szachowy (klauzula informacyjna znajduje się na stronie Związku).

Opracowali: Karol Milewski, Paweł Jaroch, Karol Busiński

 

 

Opublikował Leszek Zega [11.05.2020 r.]