Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

I EDYCJA GRAND PRIX PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Cel

• Popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizator

• Podlaski Związek Szachowy

• Sędzia główny: Karol Busiński kom. 668 100 579, e-mail mimirmime@gmail.com

• Sędziowie asystenci:

Paweł Jaroch 692 244 586, paweljaroch84@gmail.com

Karol Milewski 514 544 570, karmilewski95@gmail.com

Harmonogram

• 13 maja 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)

• 27 maja 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)

• 10 czerwca 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)

• 24 czerwca 2020 r. godz. 18:00 (zapisy od godz. 17:00)

Uczestnictwo i system rozgrywek

• System szwajcarski na dystansie 11 rund z tempem gry po 3 minuty na całą partię i dodatkowo po 2 sekundy na każdy ruch od początku partii.

• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie konta w serwisie dołączenie do klubu Podlaskiego Związku Szachowego na platformie https://www.chess.com/ oraz dodanie w profilu własnego imienia i nazwiska:

https://www.chess.com/club/podlaski-zwiazek-szachowy/join

• Po sprawdzeniu poprawności danych, uczestnik zostanie zapisany do klubu Podlaskiego Związku Szachowego i będzie mógł się zapisać do każdego turnieju godzinę przed jego rozpoczęciem.

• Linki do każdych zawodów (oraz wyniki) zostaną podane na serwisach:

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5724465428168704/

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_1922/

Nagrody w klasyfikacji końcowej (po 4 turniejach)

• Open:

I – puchar + nagroda rzeczowa

II – puchar + nagroda rzeczowa

III – puchar + nagroda rzeczowa

IV-VI – nagroda rzeczowa

Najlepsza kobieta – statuetka + nagroda rzeczowa

• Do lat 10, 14 i 18

I – puchar + nagroda rzeczowa

II – puchar + nagroda rzeczowa

III – puchar + nagroda rzeczowa

Najlepsza dziewczynka – statuetka + nagroda rzeczowa

Ustalenia końcowe

• Zawodnicy, którzy biorą udział w zawodach nie ponoszą kosztów wpisowego.

• Zawodnicy uczestniczący w GP Podlaskiego Związku Szachowego zobowiązani są do przestrzegania Przepisów Gry FIDE, zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii.

• Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii oraz do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

• Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

• Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym

z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.

• Interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Organizatora. Decyzje w trakcie zawodów są ostateczne.

• Akceptując Komunikat Organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

• Akceptując Regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych. Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności – kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia. Informacje turniejowe będą publikowane na stronach www.podlzwszach.net , https://www.facebook.com/Stoczek45 , www.stoczek45.pl/szachy i innych serwisach szachowych.

• Administratorem danych będzie Podlaski Związek Szachowy (klauzula informacyjna znajduje się na stronie).

Opracowali: Karol Milewski/Paweł Jaroch/Karol Busiński

 

 

Opublikował Leszek Zega [11.05.2020 r.]