Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Odwołanie/przeniesienie zawodów szachowych 13-27.03.2020

W związku z Zarządzeniem Prezesa PZSzach na okres od 11 do 31 marca 2020 r.

http://pzszach.pl/2020/03/10/zarzadzenie-prezesa-pzszach-w-sprawie-czasowego-odwolania-imprez-szachowych

i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole od 12 do 25 marca 2020 r. https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych.html

uprzejmie informuję o odwołaniu bądź przeniesieniu zawodów szachowych organizowanych przez MUKS Stoczek 45 Białystok w tym okresie:

* 11. runda Grand Prix Białegostoku z 13.03.2020 r. - odwołana;

* 25. Puchar Stoczka z 14.03.2020 r. - przeniesiony na 17.05.2020 r.;

* 22. Mistrzostwa Wojew. Pracow. Oświaty z 15.03.2020 r. - przeniesione na 06.06.2020 r.;

* 12. runda Grand Prix Białegostoku z dnia 20.03.2020 r. - odwołana

* 7. runda Ligi Szkolnej do lat 10 z 21.03.2020 r. - przeniesiona na 18.04.2020 r.;

* 7. runda Ligi Szkolnej do lat 20 z 22.03.2020 r. - przeniesiona na 19.04.2020 r.;

* 13. runda Grand Prix Białegostoku z dnia 27.03.2020 r. - odwołana.

Oczywiście, sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna i nikt z nas nie wie, co będzie dalej.

 

 

Opublikował Leszek Zega [11.03.2020 r.]