Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ

KOMUNIKAT DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ: IGRZYSKA DZIECI I IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADA MŁODZIEŻY, SZKLARSKA PORĘBA 2020

1. CELE

Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym

Wyłonienie najlepszych drużyn w poszczególnych kategoriach szkół

2. PATRONAT

Ministerstwo Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Krajowy Szkolnego Związku Sportowego

3. PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf

4. ORGANIZATORZY

Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu

Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia

Agencja 64 PLUS

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn do 23.04.2020 r. poprzez portal srs.szs.pl oraz na adres organizatora: e-mail: w.galazewski@gmail.com

W zgłoszeniu (druk zostanie wysłany do szkół zarejestrowanych przez SRS) należy podać: nazwę szkoły, nazwiska i imiona zawodników, osób towarzyszących oraz zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.

Bliższych informacji udziela: Waldemar Gałażewski tel. 600952587 po 15:00

5. MIEJSCE I TERMIN

Zawody zostaną rozegrane w Kompleksie Wypoczynkowym „KRÓLOWA KARKONOSZY”, ul. Słowackiego 11 a w Szklarskiej Porębie, w terminach:

IGRZYSKA DZIECI, 15 - 18.05.2020

przyjazd w dniu 15.05.2020 od godziny 15:00 - odprawa techniczna o godz. 20:30

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, 15 - 18.05.2020

przyjazd w dniu 15.05.2020 od godziny 15:00 - odprawa techniczna o godz. 20:30

LICEALIADA, 18 - 21.05.2020

przyjazd w dniu 18.05.2020 od godziny 15:00 - odprawa techniczna o godz. 20:30

6. SYSTEM ROZGRYWEK

Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund - kojarzenie komputerowe lub systemem kołowym. Drużyna szkolna w każdej kategorii wiekowej składać się będzie z 4 zawodników - 3 chłopców (szachownice 1-3) i 1 dziewczyny (szachownica 4).

Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy 4-tej. Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średnich rankingów drużyny (udokumentowanych w Centralnym Rejestrze PZSzach). Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

7. TEMPO I PRZEPISY GRY

Tempo gry - 15 minut plus 10 sekund na ruch dla zawodnika.

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku z późniejszymi zmianami.

8. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie chodzący do jednej szkoły:

- Igrzyska Dzieci /rocznik 2007 i młodsi/

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej /rocznik 2006 -2005/

- Licealiada /rocznik 2000 i młodsi/

uczęszczający do tej samej szkoły co najmniej od 30 września 2019 r., po uprzednim zgłoszeniu przez system srs oraz przedstawieniu aktualnej legitymacji szkolnej.

Prawo do wystawienia drużyny mają szkoły, których reprezentacje zajęły miejsca 1-3 podczas aktualnej sesji rozgrywek wojewódzkich w stosownych kategoriach a w przypadku rezygnacji uprawnionych, drużyny które zajęły kolejne miejsca. W sportowo uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić więcej drużyn z danego województwa.

9. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana - 1 p., remis - 0,5 p., przegrana - 0 p.

Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu - 2 p., remis - 1 p., przegrana - 0 p.) a przy ich równości decydują kolejno:

- punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)

- wartościowanie średnie Buchholza (system szwajcarski)

- wartościowanie pełne Buchholza (system szwajcarski)

- wynik bezpośredniego spotkania,

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach

O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia ) decyduje dodatkowy mecz z tempem 10 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu lepszy wynik na pierwszej i kolejnych szachownicach premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.

W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.

10. OPŁATA STARTOWA

Startowe w zawodach w wysokości 100 zł od drużyny (200 zł dla drużyn nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia u organizatora) należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto:

KSz Stilon Gorzów Wlkp. ul. Bolesława Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

83 1090 1900 0000 0001 4125 2331

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Kompleks Wypoczynkowy „Królowa Karkonoszy”, ul. Słowackiego 11 a, Szklarska Poręba

Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje W.Gałażewski - kontakt jak w pkt.4

Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokojach 2-3-4 osobowych (łazienki i TV) wynosi 89 zł od osoby za jedną dobę. Koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 267 zł.

Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 130 zł za dobę

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na podane wyżej konto, lub gotówką przed odprawą techniczną.

12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Trzy najlepsze drużyny otrzymają: puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary.

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy

13. SPRAWY RÓŻNE

Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie poszczególnych drużyn.

W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować ze sobą, z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów

Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną

Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody

Od decyzji sędziego rundowego, można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnie zmian w treści niniejszego komunikatu

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Kierownik zawodów Wiceprzewodniczący „SZS Dolny Śląsk”

Waldemar Gałażewski Adam Szymczak

 

 

Opublikował Leszek Zega [10.02.2020 r.]