Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

ANDRZEJ OLSZEWSKI NIE ŻYJE

21 grudnia 2019 roku w wieku 66 lat zmarł Andrzej Olszewski. Posiadał tytuł kandydata na mistrza; w latach 70. i 80. XX wieku należał do czołowych zawodników ówczesnej Jagiellonii Białystok. W ostatnich latach był członkiem LUKSz Orient Sokółka. Cześć Jego Pamięci!

 

 

Opublikował Leszek Zega [21.12.2019 r.]