Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Zmiana serwera dla konta hostingowego

26 września 2019 r. po godzinie 10:00 może nastąpić krótka przerwa(maksymalnie 24 godziny) w dostępie do strony Podlaskiego Związku Szachowego z uwagi na prace techniczne po stronie dostawcy hostingu. Zmiana dotyczy adresu naszego serwera, z którym komunikuje się adres domeny podlzwszach.net

 

 

Opublikował Leszek Zega [25.09.2019 r.]