Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

ALEKSANDER SMIRNOV NIE ŻYJE

28 lipca 2019 roku zmarł Aleksander Smirnov, szachista z Grodna, trener młodych zawodników na Białorusi i w Polsce, uczestnik wielu turniejów w Białymstoku i w województwie podlaskim. W imieniu wszystkich szachistów wyrażamy nasze szczere kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom oraz podzielamy ich smutek.

 

 

Opublikował Leszek Zega [29.07.2019 r.]