Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej Młodzików Sokółka 2019

W dniach 1-3 lipca 2019 roku Kadra Wojewódzka Młodzików przebywała na zgrupowaniu w Sokółce. Skład: Wiktoria Chiszko (MUKS Stoczek 45 Białystok), Kornel Chomicki(MUKS Stoczek 45 Białystok), Szymon Dunda (KSz Jagiellonia Białystok), Filip Kudraszow (MUKS Stoczek 45 Białystok), Aleksandra Stupak (LUKSz Orient Sokółka) i Krzysztof Wojtacha (KSz Jagiellonia Białystok). Trener-koordynator: Karol Busiński.

 

 

Opublikował Leszek Zega [02.07.2019 r.]