Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

WOJEWÓDZKIE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku uprzejmie zaprasza na wojewódzkie zebranie wyborcze członków zwyczajnych Podlaskiego Związku Szachowego. Zebranie ma na celu wybór Delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego na dwuletnią kadencję, tj. do dnia 1 czerwca 2021 roku.

Wojewódzkie zebranie wyborcze odbędzie się w sobotę, 1 czerwca 2019 roku o godz. 19:00 (pierwszy termin) lub o godz. 19:15 (drugi termin) w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie k. Białegostoku – przy okazji rozgrywanych 21. Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek i Juniorów do lat 18 w szachach.

W zebraniu wyborczym Podlaskiego Związku Szachowego na Walne Zgromadzenia Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym przedstawiciele klubów naszego związku – po jednym z każdego klubu.

Zgłoszenie przedstawiciela klubu należy przesłać na adres Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku bądź dostarczyć bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania.

 

 

Opublikował Leszek Zega [21.05.2019 r.]