Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Informacja o turniejach i kursie sędziowskim w Suwałkach

1. SZACHY Z BLUESEM - V Suwalski Festiwal Szachowy; Suwałki, 8-14.07.2019 r. Serwisy www: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4871599928901632

Serdecznie zapraszamy na Szachy z Bluesem - V Suwalski Festiwal Szachowy Suwalszczyzna 2019. Podczas zawodów będzie można uczestniczyć w trzech grupach i przede wszystkim możliwość obejrzenia wielu koncertów znanego na całą Polskę i Świat Suwałki Blues Festiwal (http://suwalkiblues.com/pl/).

2. KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH Suwałki, 4-8.07.2019 r.

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5666654637785088

To już piąty rok z rzędu, w którym osoby związane z Fundacją Jaćwież organizują Kursy na Instruktora Szachowego PZSzach. W tym okresie wyszkoliliśmy ok. 90 instruktorów.

3. KURS NA SĘDZIEGO SZACHOWEGO KLASY OKRĘGOWEJ Suwałki, 6-7.07.2019 r. https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5662465434058752

Zapraszamy na Kurs Sędziowski na Klasy Okręgowe. Zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy/kwalifikacji szachowych.

 

 

Opublikował Leszek Zega [06.05.2019 r.]