Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

NOWE FORMULARZE EWIDENCYJNE PZSZACH

Od kilku dni dostępne są już na stronie PZSzach nowe formularze ewidencyjne przyjęte Uchwałą Zarządu PZSzach Nr 32/04/2019. Podstawowe zmiany to:

1) Formularze dla zawodników:

Jeden formularz licencyjny z opcją zaznaczania, której licencji (zawodnicza, trenerska, sędziowska) dotyczy.

Jeden formularz rejestracji zawodnika, w którym w razie rejestracji bez zapisywania do klubu wystarczy stosowne pole przekreślić.

2) Formularze Klubowe:

Do rejestracji nowego klubu wystarcza jeden formularz, w którym są też zapisy ws. licencji klubowej.

Formularz licencyjny pozostał dla klubów już zarejestrowanych (członków wspierających), które postanowią zmienić swój status.

Wszystkie formularze znajdują się na stronie pzszach.pl w zakładce „Strefa PZSzach – Dokumenty – Druki/Formularze”.

Link wskazujący na formularze ewidencyjne PZSzach.

http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/

Deklaracje i wnioski składane na starych formularzach mogą zostać odrzucone, gdyż zmieniły się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych.

 

 

Opublikował Leszek Zega [23.04.2019 r.]