Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

XXV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY „ŚWIĘTOKRZYSKIE 2019”

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku jednogłośnie powołał Panów Pawła Jarocha (UMKSz Jaćwież Suwałki/KSz Hańcza Suwałki), Tomasza Markowskiego i Grzegorza Nasutę (obaj MUKS Stoczek 45 Białystok) na opiekunów w ramach limitu osób towarzyszących, przysługujących 22-osobowej reprezentacji województwa podlaskiego podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Świętokrzyskie 2019” w Sielpii Wielkiej w dniach od 30 marca do 6 kwietnia 2019 roku. Na kierownika ekipy wojewódzkiej Zarząd wyznaczył Panią Martę Arciszewską.

 

 

Opublikował Leszek Zega [17.03.2019 r.]