Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

GRZEGORZ NASUTA NA 6. MIEJSCU

Arcymistrz Grzegorz Nasuta zajął 6. miejsce w Plebiscycie "Gazety Współczesnej" na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego w 2018 roku. Wyniki plebiscytu ogłoszono w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku w dniu 2 marca 2019 roku. Serdeczne podziękowania za oddane głosy. Gratulacje dla zawodnika.

 

 

Opublikował Leszek Zega [04.03.2019 r.]