Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW NA 2019 ROK

Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego zatwierdził kadrę wojewódzką młodzików w sporcie szachy na rok 2019 w składzie: Krzysztof Wojtacha (KSz Jagiellonia Białystok), Gabriela Pałejko (KSz Hańcza Suwałki), Wiktoria Chiszko (MUKS Stoczek 45 Białystok), Kornel Chomicki (MUKS Stoczek 45 Białystok); rezerwa – Szymon Dunda (KSz Jagiellonia Białystok), Filip Kudraszow (MUKS Stoczek 45 Białystok).

 

 

Opublikował Leszek Zega [14.02.2019 r.]