Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

GRZEGORZ NASUTA CZEKA NA GŁOSY

Wybierz Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego w 2018 roku 28 stycznia 2019 roku rozpoczął się 64. Plebiscyt „Gazety Współczesnej”, w którym wybieramy Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego w 2018 roku. Wyboru dokonają Czytelnicy.

W tym roku powrócono do starej formuły wyboru, tak ja to miało miejsce w pierwszym plebiscycie. Głosowanie odbywa się wyłącznie na kuponach drukowanych na łamach „Gazety Współczesnej” od 28 stycznia do 18 lutego 2019 roku.

Na każdym kuponie znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska dziesięciu sportowców spośród dwudziestu kandydatów nominowanych przez kapitułę oraz miejsca, w którym Czytelnicy mogą uzasadnić swój wybór i tym samym wziąć udział w rywalizacji o nagrodę, którą jest weekendowy wypoczynek w komfortowym Hotelu „Lipowy Most”.

Ważny kupon to kupon wycięty z oryginalnego, papierowego wydania „Gazety Współczesnej”. Kupony należy przesłać do „Gazety Współczesnej”, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok lub można dostarczyć do Biura Ogłoszeń „Gazety Współczesnej” przy ul. Św. Mikołaja 1 najpóźniej do 18 lutego do godziny 17.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem: www.wspolczesna.pl

W imieniu środowiska szachowego województwa podlaskiego proszę o oddanie swojego głosu za 10 punktów na Grzegorza Nasutę (MUKS Stoczek 45 Białystok), który w 2018 roku został 49. w historii polskim arcymistrzem oraz akademickim wicemistrzem świata indywidualnie i w polskiej drużynie.

 

 

Opublikował Leszek Zega [29.01.2019 r.]