Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

NOWE WŁADZE PODLASKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO NA LATA 2019-2022

27 stycznia 2019 roku nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu w składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku w dniu 27 stycznia 2019 roku. Jednogłośnie dokonano podziału funkcji w zarządzie w następujący sposób: Leszek Zega - prezes; Mikołaj Bura - wiceprezes; Karol Busiński - skarbnik; Urszula Ulecka - sekretarz; członkowie - Czesław Spisak, Wojciech Walewski, Piotr Zieliński.

Nastąpiło też ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej w składzie: przewodniczący - Edmund Grabarczyk; członkowie - Józef Bochenko, Krzysztof Wiszniewski.

 

 

Opublikował Leszek Zega [27.01.2019 r.]