WAKACJE Z SZACHAMI DOBRYSZYCE 2018

Zapraszam do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym kolonii dla dzieci „Wakacje z Szachami” , zamieszczonym na stronie PZSzach. http://pzszach.pl/2018/04/17/wakacje-z-szachami-dobryszyce-10-20-viii-2018/

Termin: 10-20.08.2018 r.

Miejsce: Dobryszyce (woj. łódzkie).

Koordynator projektu: pani Kamila Kałużna, e-mail kamila.kaluzna87@gmail.com

Zgłoszenia na miejsca dotowane proszę kierować do dnia 20 maja 2018 roku na adres elektroniczny Prezesa Podlaskiego Związku Szachowego: leszeg@wp.pl

Przydzielenie miejsc dotowanych nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń, chyba że Zarząd Podlaskiego Związku Szachowego postanowi inaczej.

Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach za pełną odpłatnością proszę kierować bezpośrednio na adres pani Kamili Kałużnej.

 

 

Opublikował Leszek Zega [11.05.2018 r.]