Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Szachach, Pokrzywna, 21-23, 24-26, 28-30.05.2018 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:

- Szkolny związek Sportowy „Opolskie”

- Opolski Związek Szachowy

Koordynator zawodów: Joanna Dzido – Prezes Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”.

Kierownik Turnieju: Waldemar Taboła wtabola@gmail.com

2. Cele zawodów:

Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym

Wyłonienie najlepszych szkół w Polsce oraz zawodników indywidualnych na poszczególnych szachownicach w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Rozwijanie zainteresowania szachami jako formą spędzania czasu wolnego

3. Termin i miejsce

Zawody rozegrane zostaną w OW ”Sudety” Pokrzywna 75, woj. opolskie w następujących terminach:

- Ogólnopolskie Igrzyska Szkół – Igrzyska Młodzieży Szkolnej21-23.05.2018 r.

/przyjazd w dniu 20.05 – odprawa techniczna o godz. 20.00/

- Ogólnopolskie Igrzyska Szkół - Licealiada 24-26.05.2018 r.

/przyjazd w dniu 23.05 – odprawa techniczna o godz. 20.00/

- Ogólnopolskie Igrzyska Szkół – Igrzyska Dzieci 28-30.05.2018 r.

/przyjazd w dniu 27.05 – odprawa techniczna o godz. 20.00/

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie chodzący do jednej szkoły:

- Igrzyska Dzieci /rocznik 2005 i młodsi/

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej /rocznik 2002 -2004/

- Licealiada /rocznik 1998 i młodsi/

uczęszczający do tej samej szkoły co najmniej od września 2017 r., po uprzednim zgłoszeniu przez system srs oraz przedstawieniu aktualnej legitymacji szkolnej.

Prawo do wystawienia drużyny mają szkoły, których reprezentacje zajęły miejsca 1-3 podczas aktualnej sesji igrzysk wojewódzkich w stosownych kategoriach a w przypadku rezygnacji uprawnionych, drużyny które zajęły kolejne miejsca.

W sportowo uzasadnionych przypadkach organizator może dopuścić więcej drużyn z danego województwa.

5. System rozgrywek

- mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim drużynowym na dystansie 11 rund (kojarzenie komputerowe). W przypadku mniejszej liczby drużyn systemem kołowym (każdy z każdym).

- drużyna składa się z 4 osób w tym zawodniczki na 4 szachownicy. Na szachownicach 1-3 mogą występować również dziewczęta jednakże po rozegraniu choćby jednej partii tracą prawo powrotu na szachownicę nr 4.

- szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników rezerwowych z zachowaniem tzw. „układu drabinkowego” tzn. kolejność zawodników (także rezerwowych) zgłoszona podczas odprawy technicznej nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.

- numery startowe drużyn określa się na podstawie średnich rankingów zawodników składu podstawowego (według centralnego rejestru PZSzach)

- zmianę składu podstawowego należy zgłosić (pisemnie) sędziemu najpóźniej 10 min. przed rozpoczęciem rundy.

- w zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz kodeksu szachowego PZSzach

Tempo gry: 15 min.(na całą partię) + 10 sek. na każde posunięcie dla zawodnika

6. Ocena wyników

Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana 1 pkt., remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt

- Kolejność drużyn będzie ustalana na podstawie tzw. „punktów meczowych” (wygrana 2 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.)

W przypadku równej ilości punktów meczowych o zajętych miejscach decydują kolejno:

- „małe punkty” (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)

- wartościowanie średnie Bucholtza (system szwajcarski)

- wartościowanie pełne Bucholtza (system szwajcarski)

- wynik bezpośredniego meczu

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach

O zajęciu pierwszego miejsca (w przypadku gdy powyższe kryteria nie dadzą rozstrzygnięcia) decyduje dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanym drużynami, rozegrany tempem 10 min. na zawodnika. W razie remisu lepszy wynik na pierwszej i kolejnych szachownicach

7. Zgłoszenia

Zgłoszenia drużyn bezpośrednio na adres organizatora dokonują zainteresowane szkoły najpóźniej na 14 dni przed odprawą techniczną:

e-mail: wtabola@gmail.com lub tel. 660 661 025.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodników i osób towarzyszących oraz zapotrzebowanie dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.

8. Finansowanie

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wniesienie opłaty startowej od drużyny w wysokości 100 zł płatnej gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto Opolskiego Związku Szachowego:

PKO BP S.A. o/Opole

22 1020 3668 0000 5802 0153 3140

Każdy turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE a opłata startowa zawiera opłatę rankingową PZSzach.

Zakwaterowanie i wyżywienie w domu wypoczynkowym: ”Sudety” - Pokrzywna 75 http://www.sudety-pokrzywna.pl/index.php oraz w razie potrzeby „Mieszko” – Pokrzywna 68A w pokojach 2-3-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Ośrodki są oddalone od siebie ok. 200 m i posiadają porównywalny standard.

Koszt zakwaterowania i całodziennego wyżywienia wynosi 85 zł za dobę; łączny koszt pobytu jednej osoby od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia zawodów wynosi 255 zł.

W miarę wolnych miejsc organizator stworzy zainteresowanym opiekunom możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym w cenie 120 zł zł dobę.

Koszt pobytu pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie można wnieść gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem najpóźniej na 5 dni przed terminem przyjazdu na konto: OW „Sudety” Pokrzywna 75; 48-267 Jarnołtówek

Banku Spółdzielczy w Głuchołazach

34 8891 0000 0003 1873 2000 0010

9. Nagrody

- drużyny, które zajmą miejsca I-III otrzymają puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe

- trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma medale.

- trzech opiekunów zwycięskich drużyn otrzyma pamiątkowe statuetki

- wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy

10. Uwagi końcowe

- zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach wyłącznie pod opieką uprawnionej osoby dorosłej, wskazanej w trakcie rejestracji.

- za zdolność do startu, aktualne badanie lekarskie oraz ubezpieczenie zawodników odpowiada jednostka delegująca.

- podczas gry zawodnik musi posiadać ze sobą legitymację szkolną i okazać ją na żądanie sędziego

- z wybranych meczów zostanie przeprowadzona transmisje „on-line”

- organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji komunikatu

Biuro zawodów: OW „Sudety” czynne w dniu przyjazdu od godziny 16.00

Kierownik Turnieju

Waldemar Taboła

 

 

Opublikował Leszek Zega [10.04.2018 r.]