WAŻNE ZMIANY W KOMUNIKACIE ORGANIZACYJNO-FINANSOWYM POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO Nr 1/2018

Uchwałą Nr 29/03/2018 Zarząd PZSzach. przyjął zmiany w KO-F Nr 1/2018 i tekst ujednolicony KO-F Nr 1/2018. PZSzach. zwraca uwagę na ważne zmiany:

1. W miejsce składek członkowskich od zawodników niezrzeszonych w klubach (punkt 1.1.3 - skreślony) została wprowadzona opłata turniejowa dla zawodników niezrzeszonych w klubach (nowy punkt 4.2) obowiązująca we wszystkich turniejach.

Dodatkowa opłata za udział zawodnika niezrzeszonego (niebędącego członkiem klubu wg Centralnego Rejestru) w każdym turnieju wynosi:

a. 10 zł w turnieju szachów klasycznych,

b. 5 zł w turnieju szachów szybkich,

c. 5 zł w turnieju szachów błyskawicznych.

Zwolnieni z tej opłaty są:

a. zawodnicy do IV kategorii włącznie,

b. dzieci do 7. roku życia włącznie (rocznik 2011 i młodsi),

c. uczestnicy zawodów szkolnych,

d. uczestnicy oficjalnych zawodów w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole.

Opłaty obowiązują dla turniejów, których komunikat organizacyjny zostanie opublikowany po 1 czerwca 2018 r. Należności wraz z innymi opłatami na rzecz PZSzach. przekazuje organizator.

2. Uściśleniu uległy zasady opłat za zmianę przynależności klubowej (pkt. 13.3) oraz za wyszkolenie zawodnika (pkt. 13.4) do lat 18. Opłaty będą naliczane także gdy zawodnik pozostawał bez przynależności klubowej przez okres poniżej jednego roku.

 

 

Opublikował Leszek Zega [29.03.2018 r.]