Dwustopniowy kurs na trenera PZSzach. klasy drugiej

Polski Zwi您ek Szachowy organizuje w kwietniu Kurs Trenerski w siedzibie PZSzach.

Termin: 20-22 kwietnia 2018 – cz窷 metodyczna.

Miejsce: Biuro Polskiego Zwi您ku Szachowego, ul. Marsza趾owska 84/92, 00-514 Warszawa.

Wyk豉dowcy: Jacek Bielczyk Mistrz Mi璠zynarodowy, przewodnicz帷y Kolegium Trener闚 PZSzach, Trener klasy I

Marek Matlak Mistrz Mi璠zynarodowy, Trener Kadry Kobiet, FIDE Senior

Trainer

Cel Kursu:

Celem kursu trenerskiego jest podwy窺zenie wiedzy i umiej皻no軼i polskich

szkoleniowc闚 oraz umo磧iwienie zdobycia tytu逝 trenera klasy II PZSzach.

Uczestnictwo:

Osoby, kt鏎e chc uzyska tytu trenera szachowego II klasy, musz

posiada tytu instruktora szachowego przez co najmniej dwa lata oraz

przynajmniej jedn norm na tytu kandydata na mistrza szachowego.

W kursie uczestniczy mog tak瞠 inne osoby, kt鏎e chc udoskonali swoj

wiedz trenersk. Osoby te otrzymaj certyfikat uko鎍zenia kursu, jednak

bez mo磧iwo軼i ubiegania si o tytu trenera.

Kurs sk豉da si z dw鏂h cz窷ci:

1. Metodycznej (25h) na kt鏎ej przedstawione zostan zagadnienia z

zwi您ane z metodyk planowania szkolenia sportowego, system

wsp馧zawodnictwa sportowego, tworzenie programu nauczania,

metody i zasady nauczania oraz praktyka trenerska na poziomie

mistrzowskim.

2. Pedagogicznej na kt鏎ej przedstawione zostan zagadnienia zwi您ane

z przepisami reguluj帷ymi dzia豉nia o鈔odk闚 edukacyjnych,

podstawy programowej kszta販enia og鏊nego, psychologii sportu,

metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zaj耩 sportowych i

rola mened瞠rska.

Z cz窷ci pedagogicznej zwolnieni s uczestnicy, kt鏎zy w ramach

poprzednich kurs闚 instruktorskich uko鎍zyli cz窷 pedagogiczn.

Dla os鏏, kt鏎e nie uko鎍zy造 cz窷ci pedagogicznej, przeprowadzony

zostanie kurs e-learningowy.

Szczeg馧owy harmonogram oraz precyzyjne tematy wyk豉d闚

zostan podane w najbli窺zym czasie.

P豉tno嗆: 300 z.

W ramach tej kwoty ka盥y uczestnik otrzyma materia造 wyk豉dowe

oraz b璠zie m鏬 korzysta z bufetu (kawa, herbata, woda) w trakcie

trwania kursu.

Nie przewiduje si zwrotu w przypadku rezygnacji z udzia逝 w kursie.

Termin zg這sze:

09 kwietnia 2018 r. na adres: biuro@pzszach.pl

W zg這szeniu nale篡 poda imi, nazwisko, posiadan kategori,

kr鏒k informacj o do鈍iadczeniu szkoleniowym, dane kontaktowe

oraz potwierdzenie op豉ty za kurs na konto:

Polski Zwi您ek Szachowy

34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Alior Bank

Limit miejsc: 20, o zg這szeniach decyduje termin zg這sze i wp豉t.

Po uko鎍zeniu kursu uczestnik powinien przed這篡 prac (obj皻o嗆

nie mniejsza ni 30 stron) na temat wcze郾iej uzgodniony z

wyznaczonym przez Kolegium Trener闚 promotorem. Zgodnie z pkt.

9. KOF, op豉ta za recenzj i obron pracy dla kandydata na trenera

wynosi 700 z.

Dok豉dne regulacje znajduj si na stronie PZSzach w strefie PZSzach

– szkolenie.

Inne:

Koszty zwi您ane z podr騜, zakwaterowaniem, wy篡wieniem,

ubezpieczeniem ponosi uczestnik lub deleguj帷a go jednostka.

 

 

Opublikowa Leszek Zega [22.03.2018 r.]