Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

IV Festiwal SUWALSZCZYZNA 2018 - Suwałki, 4-9.07.2018

ORGANIZATORZY: UMKSz. Jaćwież Suwałki (www.pablochess.pl), SP 11 Suwałki Kierownik zawodów: Piotr Zieliński, tel. 608 085 228 piotr11z@wp.pl

Sędzia główny: IA Paweł Jaroch, tel. 692 244 586 paweljaroch84@gmail.com

2. TERMIN I MIEJSCE

 04-09.07.2018 r.

 SP nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 (www.sp11.suwalki.pl).

3. GRUPY TURNIEJOWE:

Turniej Tempo gry Nagrody Wpisowe

OPEN A

Zgłoszony do Fide

(dla wszystkich chętnych)

04-09.07.2018 r.

90’+30”

9 rund

Nagroda gwarantowana za I miejsce – 1200 zł. I miejsce

do rankingu Fide 1500: 400 zł. 10-15% uczestników otrzyma

nagrody finansowe. Nagrody rzeczowe do 10 miejsca. Osobna

klasyfikacja dla juniorów do lat 10, 14 i 18 oraz Old-boyów.

110 zł

GRUPA B

do lat 11 (2007 r. i młodsi)

05-08.07.2018 r. 30’+30”

9 rund

Atrakcyjne nagrody rzeczowe do 10 miejsca. Wszystkie

dzieci otrzymają drobne upominki i dyplomy. Pierwszych trzech

chłopców i dziewczynek w każdej grupie otrzyma puchary.

50 zł

GRUPA C

do lat 9 (2009 r. i młodsi)

05-08.07.2018 r.

 We wpisowym zawarte są opłaty rankingowe.

 W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry Fide dotyczące szachów klasycznych.

4. POTWIERDZENIE, OPŁATY

 Potwierdzenie udziału w turnieju należy przesłać najpóźniej do 20.06.2018 r. (po terminie wpisowe wzrasta

o 50%) na e-mail paweljaroch84@gmail.com lub formularz internetowy:

Open A https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6481213283893248/signup

Open B https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5078154305601536/signup

Open C https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5171207993294848/signup

 Opłaty za wpisowe wpłacamy wyłącznie na konto (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i czego

opłata dotyczy):

PabloChess Paweł Jaroch

ING BANK ŚLĄSKI 93 1050 1139 1000 0091 4236 8902

5. TERMINARZ:

OPEN A

04-09.07.2018 r.

OPEN B i C

05-08.07.2018 r.

04.07, od 09:00 – przyjazdy

04.07, 14:30-15:30 – potwierdzenie udziału

04.07, 16:00 – runda I

05.07, 09:30 – runda II

05.07, 14:30 – runda III

06.07, 09:30 – runda IV

06.07, 14:30 – runda V

07.07, 09:30 – runda VI

07.07, 14:30 – runda VII

08.07, 09:30 – runda VIII

09.07, 09:30 – runda IX

09.07, 13:30 – zakończenie

05.07, 08:30-09:00 – potwierdzenie udziału

05.07, od 09:30 – rundy I-II

06.07, od 09:30 – rundy III-V

07.07, od 09:30 – rundy VI-VII

08.07, od 09:30 – rundy VIII-IX

08.07, ok 13:00 – zakończenie

6. KLASYFIKACJA

 Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5

punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego

oraz liczba zwycięstw.

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

 Za opiekę, stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun

delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

 Limit spóźnienia na partię wynosi 30 minut. Brak limitu na propozycje remisowe.

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian dotyczących regulaminu.

 Wzorem lat ubiegłych, organizator pomorze uczestnikom w znalezieniu noclegu i zorganizowaniu wyżywienia

na miejscu.

 Organizator i sędzia główny ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i Przepisów Gry.

8. ATRAKCJE, IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 Kurs instruktorski PZSzach 01-07.07.2018 r. (szczegóły podane są w osobnych komunikatach

zamieszczonych na serwisach internetowych, godziny wykładów umożliwiać będą udział w festiwalu).

 Kurs sędziowski 30.06.2018 r. (szczegóły podane są w osobnych komunikatach zamieszczonych na

serwisach internetowych).

 Turniej blitza, stoły do tenisa stołowego, boisko „Orlik 2012”, hala sportowa, aquapark, kręgle, kino.

 

 

Opublikował Leszek Zega [04.03.2018 r.]