Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

BAJKOWY ŚWIAT SZACHÓW

Czasopismo szachowe „Mat” oraz Polski Związek Szachowy przy udziale projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” są organizatorami ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Bajkowy Świat Szachów”. Jest on przewidziany dla dzieci z przedszkoli oraz młodszych klas szkoły podstawowej. Przewidziane są liczne nagrody i wyróżnienia. Wiele prac zostanie zaprezentowanych na stronach internetowych, najlepsze zaś opublikujemy w naszym czasopiśmie.

Szczegóły regulaminowe pod adresem http://www.szachywszkole.pl/

Redakcja czasopisma „Mat”

kontakt: mat@pzszach.pl

 

 

Opublikował Leszek Zega [23.02.2018 r.]