Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PAMIĘCI EMANUELA LASKERA

GORZÓW WIELKOPOLSKI, 2-7 LIPCA 2018

1. Cel

- Uczczenie 150 rocznicy urodzin Emanuela Laskera

- Promocja miasta Gorzowa Wlkp. i Ziemi Lubuskiej

- Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

- Współpraca transgraniczna, Lubuskie – Brandenburgia

2. Turnieje

A – Open dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000

B – Open dla zawodników z rankingiem ELO do 1999

C – Turniej Nadziei Szachowych do lat 12

3. Organizator

Klub Szachowy Stilon w Gorzowie Wielkopolskim

4. Mecenasi, Sponsorzy, Współorganizatorzy:

- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

- Urząd Wojewódzki

- Lubuski Związek Szachowy

5. Dyrektor Festiwalu

- Andrzej Modzelan tel.: +48-606-921-188, anmodz@gmail.com

Wicedyrektorzy Festiwalu

- Jan Przewoźnik tel.: +48 600-877-649, jp@janprzewoznik.pl – goście zagraniczni

- Aleksander Czerwoński tel.: +48 607-806-152, agencja64@gmail.com

6. Sędzia główny - FA Tomasz Sowa

7. Witryna internetowa - http://lasker2018.agencja64.pl

8. Miejsce i termin rozgrywek

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (WiMBP) im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107, wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich

Szczegółowy terminarz (turnieje: A, B, C)

Przyjazdy od 1.07.2018, odprawa techniczna 2.07.2018 – godz.12.00 na sali gry (WiMBP)

Open „A” i „B” zostaną rozegrane na dystansie 7 rund w dniach 2-7 lipca 2018.

Rundy o godz. 16.00. Ostatnia runda 7 lipca o godz. 10.00.

W dniu 5 lipca 2018 rozegrane zostaną dwie rundy, o godz. 10.00 i 16.00.

Open „C” zostanie rozegrany na dystansie 7 rund w dniach 4-7 lipca 2018.

Rundy o godz. 16.00 i 18.00. Ostatnia runda 7 lipca o godz. 10.00.

9. Grupy turniejowe i wpisowe (z opłatą rankingową PZSzach.):

Turniej A

Dla zawodników z rankingiem ELO co najmniej 2000

Wpisowe: 160 PLN (lub 40 €). Organizator ma prawo dopuścić do udziału w Turnieju A nie więcej niż 10 zawodników z niższym rankingiem ELO (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wpisowe dla tych zawodników wynosi 200 PLN (lub 50 euro).

Zwolnieni z wpisowego są zawodnicy z tytułem arcymistrza FIDE. Turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

Turniej B

Dla zawodników z rankingiem ELO do 1999 i bez ELO

Wpisowe: 120 PLN (lub 30 €). Turniej B zgłoszony będzie do rankingu FIDE.

Turniej C

Zawodnicy do lat 12

Wpisowe: 80 PLN (lub 20 €).

Kontakt grających dzieci z rodzicami, trenerami lub opiekunami dozwolony jest tylko w obecności sędziego.

10. Warunki uczestnictwa

- zgłoszenie z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, kraj, data urodzenia, ranking FIDE, ranking PZSzach na adres: festiwal.laskera.2018@gmail.com w terminie do 15.06.2018.

- dokonanie opłaty wpisowego i opłaty za hotel (dotyczy osób korzystających z oferty organizatora) w terminie do 15.06.2018 przelewem na konto Klubu Szachowego Stilon Gorzów Wlkp.:

BZ WBK S.A. nr 06 1090 1900 0000 0001 0665 2556 (dla wpłat złotówkowych)

KOD SWIFT: WBK PPLPP, IBAN: PL 69 1090 1900 0000 0001 3579 1386 (dla wpłat w euro)

Proszę wymienić, jakich zawodników dotyczy opłata.

Zawodnicy zgłoszeni w dniu 02.07.2018 zostaną dopuszczeni do Festiwalu od drugiej rundy, chyba że Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym postanowią inaczej.

- Zapłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. Koszt wpisowego dla zawodników zgłoszonych po terminie 15.06.2018 wzrasta o 50 zł.

11. Informacje o hotelach

Głównym hotelem organizatora jest Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp. *** http://www.hotel-mieszko.pl/ (ul. Kosynierów Gdyńskich 82 – 600 m od sali gry).

- cena zakwaterowania w pokoju jednoosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem ) wynosi 150 PLN (lub 40 euro) brutto od osoby dziennie.

- cena zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (z łazienką, śniadaniem i bezpłatnym Internetem) wynosi 200 PLN (lub 50 euro) brutto za 2 osoby dziennie. W pokoju znajdują się dwa oddzielne łóżka.

Ponadto proponujemy również zakwaterowanie (we własnym zakresie) w Hotelu Azyl (**) w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 5. http://hotelazyl.prv.pl/, lub wg specyfikacji na stronie:

https://e-turysta.net/noclegi-gorzow-wielkopolski/

12. System rozgrywek, tempo i przepisy gry

Turnieje A i B rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry: 90 min z dodawaniem 30 sekund na ruch.

Turniej C rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Obowiązywać będzie tempo gry 30 minut z dodawaniem 30 sekund na ruch.

We wszystkich turniejach obowiązywać będą aktualne przepisy FIDE.

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 30 minut przegrywa partię.

Festiwal jest turniejem dbającym o podtrzymanie wizerunku szachów jako wzorca uczciwej dyscypliny sportowej. Istotne naruszenia etyki lub zasad rywalizacji sportowej nie będą tolerowane. W celu ochrony zawodników przed nieuczciwą postawą innych uczestników turnieju, zgodnie z zaleceniami FIDE, Sędzia Główny powinien:

- uznać partię za obustronnie przegraną, jeśli jest przekonany, że wynik partii był uprzednio uzgodniony. Ocena tego, co jest przekonującym dowodem pozostaje w gestii Sędziego Głównego.

- w porozumieniu z Dyrektorem Festiwalu zarządzić dokonanie przeszukania zawodnika oraz rzeczy do niego należących, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany zawodnik może korzystać z niedozwolonej pomocy elektronicznej lub osób trzecich.

13. Weryfikacja uczestnictwa

Lista osób zgłoszonych do Festiwalu będzie systematycznie uaktualniana i publikowana

na stronie internetowej http://lasker2018.agencja64.pl

14. Nagrody

Fundusz nagród pieniężnych ogółem: (Grupa A – 18000 PLN, Grupa B – 7000 PLN, GRUPA C – nagrody rzeczowe i upominki)

Grupa A

I miejsce - 5.000,00

II miejsce - 3.500,00

III miejsce - 2.500,00

IV miejsce - 1.500,00

V miejsce - 1.000,00

VI miejsce - 700,00

VII miejsce - 600,00

VIII miejsce - 500,00

IX miejsce - 400,00

X miejsce - 300,00

XI miejsce - 200,00

Najlepsze kobiety: I – 1.000,00; II – 500,00; III - 300,00.

Grupa B

I miejsce - 2.000,00

II miejsce - 1.300,00

III miejsce - 900,00

IV miejsce - 600,00

V miejsce - 500,00

VI miejsce - 350,00

VII miejsce - 250,00

VIII miejsce - 150,00

Najlepsze kobiety: I – 500,00; II – 300,00; III - 150,00.

Uwagi

- Upominki otrzymają wszystkie dzieci do 12 lat uczestniczące w II Festiwalu Laskera.

- Wysokość nagród podana jest w kwotach brutto. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, nagrody do 760 PLN (równowartość ok. 170 euro) zwolnione są z podatku. Podatek od pozostałych nagród wynosi 10%.

- Nagrody nie są dzielone.

- Nagrody nie odebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Festiwalu przepadają.

15. Ubezpieczenie

Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

16. Postanowienia końcowe

- Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Komunikatu Organizacyjnego.

- W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

- Ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego należy do Sędziego Głównego (w sprawach sportowych) oraz Dyrektora Festiwalu (w sprawach organizacyjnych).

Dyrektor Festiwalu

/-/ Andrzej Modzelan

 

 

Opublikował Leszek Zega [25.01.2018 r.]