Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

PUCHAR BAŁTYKU W DARŁÓWKU

GM Marcel Kanarek informuje, że będzie kontynuowana organizacja Pucharu Bałtyku w Darłówku. Turniej odbędzie się w terminie 24.06-03.07.2018 (przyjazdy 23.06 i wyjazdy 03.07).

 

 

Opublikował Leszek Zega [24.01.2018 r.]