Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

DRUŻYNOWY PUCHAR WOJEWÓDZTWA KLAS I-III

Drużynowy Puchar Województwa Podlaskiego klas I-III Szkół Podstawowych w Szachach na rok 2018, Suwałki, 18.02.2018 r.

1. ORGANIZATOR:

Organizatorem zawodów jest UMKSz Jaćwież Suwałki na zlecenie Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Zawody jako impreza obserwowana wchodzą w skład wojewódzkiej rywalizacji szkół podstawowych SZS.

Sędzią głównym jest International Arbiter Paweł Jaroch, a kierownikiem zawodów Piotr Zieliński.

2. TERMIN I MIEJSCE:

 Zawody odbędą się 18 lutego 2018 r. o godz. 1000 w SP nr 11 w Suwałkach (ul. Szpitalna 66).

 Terminarz: do 9.30 - potwierdzanie obecności, 10.00 odprawa techniczna, 10.00-15.00 – rundy I-IX, ok. 15.00 uroczyste zakończenie.

3. SYSTEM ROZGRYWEK:

 Zostaną przeprowadzone 2 turnieje drużynowe – dziewcząt i chłopców. Do gry są uprawnione 1 drużyna dziewcząt i 1 drużyna chłopców z każdej ze szkół podstawowych

naszego województwa.

 Startują uczennice i uczniowie urodzeni w 2008 r. i młodsi, z klas I – III w 4-osobowych drużynach. Nie ma możliwości zgłaszania zawodników rezerwowych, ani zamiany zawodników pomiędzy drużynami.

 Zawody zostaną przeprowadzone w formie drużynowej systemem kołowym (do 10 drużyn) lub szwajcarskim (11 i więcej drużyn). Plik turniejowy zamieszczony będzie na witrynie internetowej www.chessarbiter.com i www.pablochess.pl.

 Drużyna może rozpocząć mecz po spełnieniu następujących warunków:

a) został zgłoszony pełny imienny skład zawodników,

b) na sali turniejowej znajduje się minimum 3 zawodników ze zgłoszonego składu.

Kolejność i skład zawodników w drużynie ustalone na odprawie technicznej przed zawodami, nie mogą ulec zmianie w trakcie rozgrywek.

 Kolejność miejsc będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (2 pkt. – wygrana, 1 pkt. – remis), a przy ich równości decydują kolejno: punkty małe (wygrana – 1 pkt., remis – 1/2 pkt., przegrana 0 pkt.) zdobyte przez wszystkich

zawodników drużyny, wynik bezpośredniego meczu, punktacja Sonnenborna – Bergera (turniej kołowy) lub Bucholza (turniej szwajcarski), lepszy wynik na pierwszej i ew. na

kolejnych szachownicach.

 Tempo gry: po 10 minut + 5 sekund za posunięcie na zawodnika przez całą partię.

4. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 Zgłoszenia i wpłatę wpisowego należy dokonać do dnia 10 lutego, a składy imienne podać najpóźniej w przeddzień rozgrywek (ewentualne zmiany możliwe w dniu zawodów przed odprawą techniczną) na adres paweljaroch84@gmail.com, wpisowe w wysokości 50 zł od drużyny należy wpłacić na konto:

UMKSz Jaćwież Suwałki, BS Suwałki, 02 9367 0007 0010 0010 6542 0001

5. NAGRODY:

 Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy, pierwsze 10 drużyn w obu kategoriach otrzyma puchary, a zawodnicy medale (drużyny z miejsc 1-3 złote, 4-6 srebrne, 7-10 brązowe).

 Będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla najlepszych suwalskich szkół (puchary za miejsca I-III) zaliczana do Miejskiej Rywalizacji Sportowej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego, którego decyzje w trakcie zawodów są ostateczne.

 W zawodach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

 Za bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie uczestników odpowiadają delegujące szkoły oraz opiekunowie.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/tdr_585/

 

 

Opublikował Leszek Zega [21.01.2018 r.]