Szanowni Państwo!
X
Zgodnie z postanowieniami wprowadzanymi na drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli populanego RODO, informujemy, że każdy z Państwa ma prawo do dodania, aktualizacji lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych ze strony Podlaskiego Związku Szachowego, który jest ich Administratorem. Przede wszystkim możcie skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli ktokolwiek z Państwa uzna, że naruszamy Jej lub Jego prywatność, prosimy o kontakt na rodo@podlzwszach.net. Informujemy także, że rolę Inspektora Danych Osobowych zawartych na tej stronie pełni Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

ZWIĘKSZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW OOM

Ministerstwo Sportu i Turystyki przychyliło się do wniosku złożonego przez Polski Związek Szachowy w sprawie zwiększenia liczby uczestników OOM z 46 do 52 osób w każdej z grup (D12, C12, D14, C14) począwszy od roku 2018. Uczestnicy dodatkowi mogą wziąć udział w OOM na koszt własny lub jednostek delegujących. Prawo obsadzenia dodatkowych miejsc mają w kolejności zdobywcy miejsc 5-10 w Półfinałach Mistrzostw Polski, a w razie rezygnacji uprawnionych – zdobywcy kolejnych miejsc.

 

 

Opublikował Leszek Zega [16.01.2018 r.]